Legionella Sneltest

 

Na een Legionella besmetting is het wenselijk dat er snel een uitslag is, waaruit blijkt dat ook alle gevaarlijke Legionella pneumophila bacteriën zijn verdwenen. Zodat uw douchegelegenheid of speelelement in het zwembad snel weer open kan. De Legionella Sneltest biedt dan uitkomst.

Ons lab biedt een volledige en snelle methode voor het aantonen van Legionella in het drink-, zwembad- of proceswater. Wij hebben een test ontwikkeld die binnen 24 uur vaststelt of het water is besmet met de Legionellabacterie én die kan bevestigen of de bacterie dood of levend is: de Legionella Sneltest.

LegionellaChip

Al vele jaren doen wij onderzoek naar Legionella. In samenwerking met TNO en het Streeklaboratorium Kennemerland ontwikkelden wij de Legionella Chip™. De technologie van de Legionella Chip™ stelt binnen 4 uur vast of er Legionella aanwezig is en of dat deze gevaarlijk is of niet. Het voordeel hiervan is dat u snel uitsluitsel heeft en uw douchegelegenheid of ander element snel weer open kan na een succesvolle reiniging.

Q-PCR methode

Inmiddels werken we met een nog betere methode: de Q-PCR methode. Dit is een DNA-technologie om snel de Legionella op te kunnen sporen. Deze methode is sneller, gebruiksvriendelijker en goedkoper dan de LegionellaChip methode. De methode toont het volgende aan:

  • De aanwezigheid van Legionella species
  • Onderscheid tussen Legionella pneumophila en andere species
  • Bij aanwezigheid Legionella pneumophila onderscheid tussen sero-type: 1 of 2-15
  • Of er sprake is van mengcultures

Pneumophila of niet

Er zijn meer dan 50 verschillende Legionellasoorten waarbij de ene gevaarlijker is dan de andere. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen Legionella pneumophila en Legionella non pneumophila. Legionella pneumophila is het soort dat het meest frequent wordt geïsoleerd bij patiënten met een Legionella infectie. Infectie met de Legionella bacterie kan leiden tot de veteranenziekte of, in geval van een milder verloop, Pontiac Fever.

Met de Q-PCR methode kan direct het onderscheid worden gemaakt of de aangetroffen Legionella bacterie behoort tot de Legionella pneumophila of een ander soort.

DOA-test: Dead or Alive

In onze Legionella Sneltest maken we gebruik van de Q-PCR methode om vast te stellen om welke Legionella bacterie het gaat. Daarnaast doen we de zogeheten DOA-test, Dead Or Alive test. Met de DOA-test tonen we aan of de Legionellabacteriën dood of levend zijn.

Er is nog een voordeel van de Q-PCR methode in combinatie met de DOA-test ten opzichte van de standaard kweekmethode. De Q-PCR met de DOA-test meet namelijk óók de niet-kweekbare Legionellabacteriën. Legionellabacteriën kunnen zich bijvoorbeeld in een rustfase bevinden (levensvatbaar maar niet kweekbaar) waardoor ze niet op een voedingsbodem groeien. De reguliere kweekmethode vindt deze Legionellabacteriën niet, maar wij tonen ze wel aan met onze Q-PCR en DOA-test.

Interesse?

Meer informatie over Legionella preventie of de Legionella Sneltest? Neem dan contact met ons op.