Diensten

Voor onze klanten verzorgen wij vanuit ons eigen waterlab praktisch wateronderzoek: in Nederland, maar ook in het buitenland. Of u nu gaat om drinkwater, industriewater of afvalwater: met onze partners helpen wij u bij het hele proces. Inclusief het maken van de afspraak, voorrijden, monsterneming, analyse en rapportage. Door de week én in de weekenden.

Hieronder vindt u onze belangrijkste diensten. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden Lab

Methode-informatie

Prestatiekenmerken

Eigen winning

eigen winning

Water uit eigen winningen moet aan de strenge drinkwaterwet voldoen. Hierin vinden regelmatig aanscherpingen plaats. Vanuit de drinkwaterwet wordt een meetprogramma geëist en heeft u een meldingsplicht in geval van overschrijding. Vitens Solutions controleert gratis of uw meetprogramma voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Daarnaast verzorgen wij uw meetprogramma van A tot Z zodat u aan alle wettelijke eisen voldoet.  

Meer weten? Neem dan contact met ons op:

Contact

Grondwatermeetnetten

 Wij bieden u V-net, een dienst waarmee we grondwaterstanden d.m.v. peilbuizen en geautomatiseerde drukopnemers voor u nauwlettend in de gaten houden. Wij bieden u:

  • Advisering over de meetstrategie.
  • Controle van het meetnet ontwerp.
  • Inrichting van uw meetnet.
  • Onderhoud en beheer van uw meetnet.
  • Peildata uitlezen en valideren.
  • Meetdata ontsluiten via TNO of website.
  • Datapresentatie en rapportage.
  • Meetnetoptimalisatie.

Wij beheren meer dan 5.000 peilbuizen in de provincies Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Friesland.

Meer weten? Neem dan contact met ons op:

Contact
Legionellaonderzoek

Vitens Solutions doet legionella-onderzoek vier dagen sneller dan andere laboratoria. Natuurlijk volledig RvA- geaccrediteerd. Dit kan vanwege ons volledig geautomatiseerde lab en omdat ons lab zelf voedingsbodems van topkwaliteit produceert.

Meer weten? Neem dan contact met ons op:

Contact
Medicijnresten en geneesmiddelen
Uit een inventarisatie van het RIVM blijkt dat de aanwezigheid van spoortjes geneesmiddelen en andere farmaceutische stoffen in oppervlaktewater toeneemt. Daarom hebben wij een analysemethode ontwikkeld waarmee wij d.m.v. vloeistofchromatografie  ongeveer 100 farmaceutische componenten of metabolieten detecteren in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater en afvalwater.

Het Vitens Laboratorium kan met behulp van Vitens Solutions biedt u dan ook een uitgebreid analyse pakket. Hierin zitten onder andere farmaceutische stoffen voor hart en vaatziekten, antibiotica, röntgencontrastmiddelen, anaestheticum, anti-epileptica en analgetica.
Bekende medicijnen in het analysepakket zijn o.a. Diazepam, Paracetamol, Diclofenac, Carbamazipine, en Lincomycine.

Ook in de veterinaire geneeskunde worden veel farmaceutische stoffen gebruikt. De voornaamste antibiotica zijn de tetracyclines, sulfonamiden, aminoglycosiden, β-lactam antibiotica en de macroliden.

Meer weten? Neem dan contact met ons op:

Contact
Hemodialyse

Mensen met een chronische of een acute nierinsufficiëntie dienen hun bloed te zuiveren met behulp van een kunstnier (hemodialyse). Bij dit proces vindt via diffusie, osmose en filtratie uitwisseling van stoffen plaats tussen bloed en extra gezuiverd water.

Contaminatie van het (extra) gezuiverde water heeft direct gevolgen. Zoals inflammatoir syndroom en hypertensie voor de nierpatiënt. Voor hemodialyse is de waterkwaliteit dan ook letterlijk van levensbelang.

De oplossing

Hoe weet u of uw water echt zuiver genoeg is?

Er is maar één manier om daar achter te komen: professioneel wateronderzoek. Vitens Solutions en haar partners kunnen u volledig bijstaan bij het bewaken, beheren en controleren van de kwaliteit van het water bij hemodialyse.

In no-time heeft u betrouwbare uitslagen en het noodzaklelijke uitsluitsel!

Een betaalbare praktische oplossing waarbij u voldoet aan alle gestelde eisen en u patiënten de hoogste mate van veiligheid biedt.

Meer weten?

Vitens Solutions en haar partners weten exact aan welke kwaliteit dit water moet voldoen en onderzoeken dit graag voor u! Neem contact met ons op:

Contact

Oppervlaktewateronderzoek met de Hydrochip
De Hydrochip is een DNA-chip waarmee de soorten rijkdom van micro-organismen in oppervlaktewater, zoals algen en kiezelwieren, gemeten kan worden. Dankzij de chip kunnen tot wel 200 monsters tegelijkertijd binnen een halve dag gecontroleerd worden, terwijl nu elk watermonster afzonderlijk ongeveer een halve dag in beslag neemt.

Aan de hand van de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde algen is te bepalen wat de waterkwaliteit is. De algen werken in die zin als een soort thermometer van de waterkwaliteit. Door de Hydrochip in te zetten kunnen waterschappen veel eerder ingrijpen in de ecologische balans van het oppervlaktewater. De chip scheelt dan ook veel tijd en daardoor kunnen de waterschappen mogelijk honderdduizenden
euro’s per jaar besparen.

De Hydrochip voldoet aan de beheervereisten van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Zwemwaterrichtlijn en kan helpen bij de inspanningen van de waterschappen om de kwaliteit van het oppervlaktewater genoemd.

Meer weten? Neem dan contact met ons op:

Contact
Retentietest
Het laboratorium van Vitens is gespecialiseerd in het meten en vaststellen van de microbiologische reductie van filters. Als enige lab in Europa zijn wij geaccrediteerd dit te doen binnen het Gold Seal Product Certification Program van de Water Quality Association (WQA), dé Amerikaanse organisatie die bedrijven binnen de publieke, commerciële en industriële waterbehandelingssector vertegenwoordigt.

Vitens beschikt hiervoor over een hypermodern laboratorium en speciale testfaciliteiten. Deze speciale testfaciliteiten worden tweejaarlijks door de WQA geaudit om na te gaan of alles volgens de juiste wijze wordt uitgevoerd en geanalyseerd.

Meer weten? Neem dan contact met ons op:

Contact
Sneltest Legionella
Extreme haast? Wij onderzoeken uw drink-, zwem- en proceswater en vertellen u binnen 1 dag of er een levende variant van de gevaarlijke Legionella pneumophila aanwezig is. U kunt binnen no-time dus weer over gaan tot de orde van de dag.

Meer weten? Neem dan contact met ons op:

Contact
Zwemwateronderzoek
Zwembadeigenaren zijn verplicht om maandelijks de kwaliteit van het zwemwater te laten controleren door een gecertificeerd laboratorium. Vitens Solutions neemt u dit volledig uit handen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.