Heeft u een afspraak gepland? Dan wordt u binnenkort door ons gebeld.

Op dit moment voert Vitens alleen urgent werk achter de voordeur uit. Heeft u een afspraak gepland? Dan wordt u zo snel mogelijk door ons gebeld om deze te annuleren of te verzetten.

Meer informatie

Verkocht: Voormalige productielocatie met bijgebouwen

Goutum

Overijsselseweg 10

9084 AB

   LWZ foto buiten 14      LWZ foto buiten 25

Het object

Deze voormalige productielocatie bevindt zich net buiten de stad Leeuwarden, in het dorp Goutum, aan de Overijsselseweg 10. Omdat deze locatie al geruime tijd niet meer in gebruik is voor de drinkwatervoorziening en Vitens onnodige leegstand en verval wil voorkomen staat het object te koop.Vitens hoopt een nieuwe eigenaar te vinden met een visie op een (duurzame) herbestemming van het terrein en de aanwezige gebouwen.

De locatie bestaat uit twee kavels van samen 5.204 m2 (4.744 m2 en 460 m2) groot. Hierop bevinden zich een pompgebouw van circa 235 m2 en twee reinwaterkelders op het achtergelegen terrein die zich lenen voor een gewijzigde functie.

De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente heeft laten weten dat een zowel functiewijziging binnen de huidige bebouwing als nieuwe bebouwing op het perceel bespreekbaar is.

Gemeentelijk monument

Zowel het aangeboden pompgebouw als de twee drinkwaterreservoirs, die bekend staan als het ‘waterleiding complex’, worden sinds 2014 aangeduid als gemeentelijk monument. Via het Leeuwarder Restauratiefonds is financiële tegemoetkoming mogelijk. Laat u adviseren door een expert mocht u hiervoor in aanmerking willen komen.

De omgeving

Het perceel maakt onderdeel uit van een voormalige waterwingebied en productielocatie aan de rand van het dorp Goutum, onder de rook van Leeuwarden. Het perceel ligt aan de Overijsselseweg die parallel loop met de Overijsselselaan. Ten westen van het perceel zal op korte termijn de nieuwe wijk van Leeuwarden ‘Middelsee’ verrijzen die wordt ingesloten door het Van Harinxma-kanaal en het spoor Leeuwarden-Zwolle.Dit wordt geen brave nieuwbouwwijk maar een nieuw stuk stad met zo’n 2.800 woningen. Compact opgezet maar met veel water, inclusief haven, en groen.

Verkoop

Meer informatie over de voormalige productielocatie is te vinden op de website van Funda.
Cushman & Wakefield verzorgt namens Vitens N.V. de verkoop. Heeft u vragen over de verkoop dan kunt u contact opnemen met Cushman & Wakefield telefoonnummer: (+31) 20 664 46 44.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.