Heeft u een afspraak gepland? Dan wordt u binnenkort door ons gebeld.

Op dit moment voert Vitens alleen urgent werk achter de voordeur uit. Heeft u een afspraak gepland? Dan wordt u zo snel mogelijk door ons gebeld om deze te annuleren of te verzetten.

Meer informatie

Verkocht: Hallenhuisboerderij Wijlhuizen

Introductie
De hallenhuisboerderij Wijlhuizen (vernoemd naar de voormalige eigenaren, de familie Wijlhuizen) ligt net buiten het pittoreske plaatsje Rozendaal. Deze Rijk-monumentale boerderij stamt vermoedelijk uit het eerste kwart van de 19de eeuw en is de laatste decennia gebruikt als onderdeel van een groter waterwincomplex. De boerderij ligt landschappelijk zeer fraai boven in het dal te midden van groen.

De boerderij
De boerderij is aangewezen als rijksmonument. Dit heeft ze te danken aan de grote landschappelijke waarde en de ligging in een glooiing van het terrein. Daarnaast is ook de ensemblewaarde uniek: de samenhang van de gebouwen van het waterpompstation en de cultuurhistorische waarde door de inrichting als boerderij maken het geheel een karakteristiek rijksmonument. Het pand fungeerde de laatste decennia als waterwinstation, maar het interieur bevat nog onderdelen van de oorspronkelijke boerderij. Zo is de constructie met ankerbalkgebinten bewaard gebleven. Achterin de deel staat tegen de achterwand een complete oude waterpomp met houten ombouw op een bakstenen voet. In het woongedeelte bevinden zich nog de rondbogige 19de-eeuwse kachelnis tussen houten pilasters en twee bedstedes.

Het wolfdak is voor wat betreft de bovenste helft gedekt met riet, de onderste helft draagt gesmoorde oud-Hollandse pannen, aan de binnenzijde nog compleet afgewerkt met dokken. De beide kopgevels hebben schoon metselwerk. De voorgevel heeft de ingang links van het midden en verder drie T-ramen met niet-oorspronkelijke luiken en voor de zolder een klein laadluik.

De latere aanpassingen van de oorspronkelijke Boerderij Wijlhuizen worden gezien als een voorbeeld van een hallenboerderij.

Vloeroppervlakte
De oppervlakte bedraagt circa 194 m2 op de begane grond, wat eventueel valt te vergroten door een tussenvloer in te bouwen. Daarnaast bestaat wellicht de mogelijkheid van het bouwen van een schuur op het perceel. Tekeningen van de boerderij zijn op aanvraag beschikbaar.  

Vloeroppervlakte
De oppervlakte bedraagt circa 194 m2 op de begane grond, wat eventueel valt te vergroten door een tussenvloer in te bouwen. Daarnaast bestaat wellicht de mogelijkheid van het bouwen van een schuur op het perceel. Tekeningen van de boerderij zijn op aanvraag beschikbaar.

Kadastrale gegevens
Gemeente        Sectie   Nr.       Oppervlakte
Rozendaal        C          2294    27 are en 58 centiare

Bestemming en gebruik
De boerderij heeft als huidige bestemming Bedrijf-Nutsvoorziening.

Met het beëindigen van de functie ten behoeve van de drinkwatervoorziening is het nu tijd voor nieuwe mogelijkheden. Het gebouw heeft verschillende mogelijkheden qua indeling gezien de grote vloeroppervlakte. Zo kan er een grote variëteit aan woonfuncties worden gerealiseerd.

Om de boerderij geschikt te maken als woonbestemming zal er een bestemmingswijziging nodig zijn. Tijdens gesprekken met de gemeente is een positieve grondhouding gebleken. Daarnaast heeft het Samenwerkingsverband cultuurhistorie Gelderland ook een positief advies gegeven voor het herbestemmen van de boerderij.

Er is door de gemeente Rozendaal geen positieve grondhouding gegeven voor (gedeeltelijk) herbestemming naar een publieke functie van de boerderij.

Met het definitief herbestemmen van de huidige bestemming van de boerderij krijgt u te maken met specifieke regelgeving. Wij verwijzen u graag door naar onze dataroom waar wij aanvullend advies verschaffen.

Opleveringsniveau

Het object wordt opgeleverd in de huidige fysieke en juridische staat, vrij van huur en/of gebruik.

Verkoopproces
De boerderij is momenteel onder bod. 

Met deze virtuele rondleiding kunt alvast een kijkje nemen of bekijk de omgeving met deze dronefilm.

 

 

 

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.