Kwetsbare klanten

Drinkwater voor kwetsbare klanten

Vitens houdt natuurlijk rekening met klanten die niet zonder water kunnen. Denk aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, maar ook de voedselverwerkende industrie, die afhankelijk is van drinkwater voor het productieproces.

Deze klanten staan op een zogenaamde kwetsbare-klantenlijst, die onderdeel is van het Vitens Calamiteitenplan. Tijdens werkzaamheden of bij een calamiteit worden deze klanten persoonlijk op de hoogte gebracht.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.