Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.    Leer meer

Kwaliteit en accreditatie

Iedereen moet kunnen vertrouwen op drinkwater van onberispelijke kwaliteit. We waarborgen deze kwaliteit onder meer door dagelijkse kwaliteitscontroles in het Vitens Laboratorium in Leeuwarden. Ons laboratorium is voor een groot aantal analyse- en bemonsteringsmethoden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025  onder nummer L043 (Leeuwarden).

Vitens hanteert de ISO-normen voor Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsystemen en is voor deze normen gecertificeerd door Kiwa Nederland BV.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.