Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.    Leer meer

Label for icon

Proces

Proces

Label for icon

Kwaliteit en accreditatie

Kwaliteit

Legionellapreventie

Drinkwaterinstallaties moeten volgens de daarvoor geldende regels worden aangelegd, onderhouden en beheerd. Onder andere om de aangroei van legionella tot een minimum te beperken.

Lees meer

Gereedmelding

Zijn er verplichte aanpassingen aan uw drinkwaterinstallatie uitgevoerd? Laat het ons weten met het gereedmeldingsformulier.

Lees meer

Kwaliteit en accreditatie

Vitens hanteert de ISO-normen voor Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsystemen om u als klant altijd hoogwaardige kwaliteit en een uitstekende dienstverlening te garanderen.

Lees meer

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.