Lage waterdruk in Overijssel en Gelderland door extreem waterverbruik.

Beperk uw watergebruik. Volg onze adviezenKijk voor de laatste stand van zaken op waterstoring.nl   

Solliciteer nu Pijl rechts

Ecoloog / Omgevingsmanager natuur

Standplaats
Zwolle (Vitens locaties/vanuit huis), je draagt zorg voor de winningen in Overijssel en Friesland
Aantal uren
32-40
Educatie
WO
Afdeling
Asset Management
Salaris
Schaal 11

De uitdaging/afdeling

Dag en nacht veilig en lekker water uit de kraan lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet! Het speelveld en de belangen zijn complex, waardoor het een uitdaging is dat voor elkaar te krijgen. En al helemaal als je je bedenkt dat de generatie na ons ook zorgeloos willen genieten van drinkwater. Daarom werken we bij de afdeling Asset Management aan een veerkrachtige drinkwatervoorziening op de middellange en lange termijn. Dat is een verantwoordelijkheid voor de hele afdeling en daarmee ook zeker voor de ecoloog die wij zoeken!

De functie

Als ecoloog werk je in het team Omgevingsmanagement. Samen met 23 collega’s borgen wij het drinkwaterbelang in de dynamische ruimtelijke omgeving. Het team zorgt voor voldoende, duurzaam ingepaste en schone drinkwaterbronnen. Door een duurzame inpassing dragen wij bij aan draagvlak voor de drinkwaterbronnen en leveren we direct een bijdrage aan een schone leefomgeving. Met het oog op bovenstaande aspecten kiest Vitens voor een natuurlijke inrichting en ecologisch beheer van haar 110 waterwingebieden. Naast watermaker is Vitens ook natuurbeheerder, (natuur)bouwer en maatschappelijk partner, de ecologen dragen daarbij zorg voor:

  • het integreren van natuur in de zoektocht naar nieuwe waterwinlocaties;
  • het beoordelen van de effecten van de waterwinlocatie op natuur;
  • het opstellen, implementeren en uitdragen van het natuurbeleid;
  • het laten opstellen van beheerplannen en het adviseren bij de uitvoering hiervan;
  • het coördineren van de monitoring van het ecologisch beheer van de waterwingebieden met behulp van vrijwilligers en adviesbureaus;
  • het toetsen van de plannen van overheden en belangenorganisaties aan het natuurbeleid van Vitens;
  • het vertegenwoordigen van Vitens in gebiedsprocessen waarbij natuur een belangrijke rol speelt;
  • het inhoudelijk ondersteunen van de omgevingsmanagers op het gebied van natuur;
  • het adviseren van projectmanagers Ontwerp & Aanleg bij de voorbereiding en uitvoering van nieuwbouw en renovatie van productiebedrijven en waterwinlocaties over Natuurwetgeving;
  • het meedenken over hoe infrastructurele werken natuur inclusief kunnen worden uitgevoerd.

Dit is het totale werkpakket, in onderlinge afstemming met de andere ecologen bepalen we het uiteindelijke takenpakket.

Je werkt daarbij nauw samen met de collega’s ecologen, (strategisch) omgevingsmanagers en de projectmanagers winningen binnen het team, maar natuurlijk ook met andere collega’s binnen en buiten de afdeling Asset Management, zoals terreinbeheerders en projectleiders. Als ecoloog leid je daarnaast multidisciplinaire (onderzoeks-)projecten en neem je deel aan interne en externe kennisgroepen zoals het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Jouw profiel

Voor deze functie staat het buiten kijf dat je in staat bent ecologische vraagstukken op te lossen met oog voor het bedrijfsbelang. Je bent in staat een integrale visie en strategie te ontwikkelen op het thema “natuur” binnen Vitens en kunt deze met flair en overtuiging uitdragen. Je bent daarnaast resultaatgericht en lost graag samen complexe problemen op waarbij je de samenhang niet uit het oog verliest.

We zoeken een kandidaat die een universitaire opleiding heeft afgerond in de biologie met specialisatie ecologie, ecohydrologie of vergelijkbaar. Je hebt ruime praktijkervaring met natuurbeheer en -beleid en beschikt over voldoende soortenkennis. Daarnaast heb je praktische ervaring met de toetsing en implementatie van de Wet Natuurbescherming.

Je bent iemand die actief de samenwerking opzoekt met collega’s en externe stakeholders en verbinding legt tussen natuur, drinkwater en andere functies. Ervaring met landelijke opgaven op het gebied van biodiversiteit en klimaatverandering is een pré.

Wat bieden we je?

Het bruto jaarsalaris bedraagt max. € 60.828,- van de WWB cao excl. FAB (Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget).

Het Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget is ter hoogte van circa 23%. Dit budget wordt maandelijks aan je uitgekeerd, tenzij je bijvoorbeeld extra vrije dagen koopt of spaart voor uitbetaling op een moment later in het jaar. Onderdeel van dit budget zijn je vakantiegeld en eindejaarsuitkering, 25 vakantiedagen plus 52 uur voor het optimaliseren van werk-privébalans.

Ben je geïnteresseerd?

Voor vragen over de functie kun je terecht bij de ecologen: Renée van Assema (renee.vanassema@vitens.nl / 0620792325) of Femke Maes (femke.maes@vitens.nl / 0682734471).

Gebruik de sollicitatiebutton om meteen te solliciteren. Dit kan tot 14 juni 2020.

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Over Vitens

Vitens is het drinkwaterbedrijf met ruim 5,7 miljoen klanten. Een derde van Nederland vertrouwt dus dag en nacht op ons. Omdat klanten niet voor ons kunnen kiezen, kiezen wij voor onze klanten en werken we hard aan een optimale dienstverlening. We zorgen voor 24/7 schoon en betrouwbaar drinkwater tegen een zo laag mogelijke prijs. Daarnaast zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de samenleving. We werken aan de bewustwording rondom kraanwater, zorgen dat het ook buitenshuis beter beschikbaar wordt en helpen mensen in landen waar veilig en schoon drinkwater niet zo vanzelfsprekend is. Ook nemen we nadrukkelijk deel aan maatschappelijke discussies over water, zodat we ook in de toekomst onze klanten kunnen blijven voorzien van schoon en lekker kraanwater.

Uw gegevens

* Verplicht in te vullen velden

U heeft een ongeldig karakter ingevoerd '€' U dient een geldig e-mailadres in te voeren
U dient een CV toe te voegen
Max. 3MB: doc(x) of pdf
U dient een motivatie toe te voegen
Max. 3MB: doc(x) of pdf

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.