Soliciteer nu Pijl rechts

Ecoloog / Omgevingsmanager natuur

Standplaats
Zwolle
Aantal uren
32-40 uur
Educatie
WO
Afdeling
Asset Management
Salaris
Maximaal € 73.000 bruto per jaar inclusief Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget (FAB)

De uitdaging

Dag en nacht veilig en lekker water uit de kraan lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet! Het speelveld en de belangen zijn complex, waardoor het een uitdaging is dat voor elkaar te krijgen. En al helemaal als je je bedenkt dat onze (klein)kinderen later ook zorgeloos willen genieten van drinkwater. Daarom werken we bij de afdeling Asset Management aan een veerkrachtige drinkwatervoorziening op de middellange en lange termijn. Dat is een verantwoordelijkheid voor de hele afdeling en daarmee ook zeker voor de Ecoloog die wij zoeken!

De functie

Als Ecoloog werk je in het team Omgevingsmanagement. Samen met 23 collega’s borgen wij het drinkwaterbelang in de dynamische ruimtelijke omgeving. Het team zorgt voor voldoende, duurzaam ingepaste en schone drinkwaterbronnen. Door een duurzame inpassing dragen wij bij aan draagvlak voor de drinkwaterbronnen en leveren we direct een bijdrage aan een schone leefomgeving. Met het oog op bovenstaande aspecten kiest Vitens voor een natuurlijke inrichting en ecologisch beheer van haar 110 waterwingebieden. De Ecologen dragen zorg voor:
• een duurzame inpassing van drinkwaterwinningen door kansen en risico’s op het gebied van drinkwater & natuur te signaleren en mee te helpen deze te verzilveren;
• het implementeren en uitdragen van het natuurbeleid;
• het opstellen van beheerplannen en het zorgdragen voor de monitoring van het ecologisch beheer van waterwingebieden;
• het toetsen van de plannen van overheden en belangenorganisaties;
• het vertegenwoordigen van Vitens in gebiedsprocessen waarbij natuur een belangrijke rol speelt;
• een nauwe samenwerking met de omgevingsmanagers op het gebied van natuur;
• het adviseren van projectmanagers Ontwerp & Aanleg bij de voorbereiding en/of uitvoering van infrastructurele projecten op basis van de Natuurwetgeving en met betrekking tot natuurinclusief bouwen.

Dit is het totale werkpakket, in onderlinge afstemming bepalen we het uiteindelijke takenpakket.

Je werkt daarbij nauw samen met de andere Ecologen en de (Strategisch) Omgevingsmanagers binnen het team, maar natuurlijk ook met andere collega’s binnen en buiten de afdeling Asset Management, zoals terreinbeheerders en projectleiders. Als Ecoloog leid je daarnaast multidisciplinaire (onderzoeks-)projecten en neem je deel aan interne en externe kennisgroepen.

Kennis en vaardigheden

Voor deze functie staat het buiten kijf dat je in staat bent ecologische vraagstukken op te lossen met oog voor het bedrijfsbelang. Je bent in staat een integrale visie en strategie te ontwikkelen op het thema “natuur” binnen Vitens en kunt deze met flair en overtuiging uitdragen. Je bent daarnaast resultaatgericht en lost graag samen complexe problemen op waarbij je de samenhang niet uit het oog verliest.

We zoeken een kandidaat die een universitaire opleiding heeft afgerond in de Biologie met specialisatie Ecologie, Ecohydrologie of vergelijkbaar. Daarnaast beschik je over relevante werkervaring met natuurbeleid en -beheer en heb je voldoende soortenkennis.

Je bent iemand die actief de samenwerking opzoekt met collega’s en externe stakeholders en verbinding legt tussen natuur, drinkwater en andere functies. Ervaring met landelijke opgaven op het gebied van biodiversiteit en klimaatverandering is een pré.


Arbeidsvoorwaarden

Je standplaats is Zwolle. Daarnaast ben je ook regelmatig op andere locaties binnen Vitens werkzaam. Er zijn ruime mogelijkheden om flexibel te werken, zowel in tijd als plaats.

Bijzonderheden

Voor vragen over de functie kun je terecht bij de ecologen: Renée van Assema (renee.vanassema@vitens.nl, 06-20792325) of Rebi Nijboer (rebi.nijboer@vitens.nl, 06-23792533).

Solliciteren

Stuur je CV met motivatie voor 28 oktober 2019 via de sollicitatiebutton naar het Secretariaat van de afdeling Asset Management.

Over Vitens

Vitens is het drinkwaterbedrijf met ruim 5,6 miljoen klanten. Een derde van Nederland vertrouwt dus dag en nacht op ons. Omdat klanten niet voor ons kunnen kiezen, kiezen wij voor onze klanten en werken we hard aan een optimale dienstverlening. We zorgen voor 24/7 schoon en betrouwbaar drinkwater tegen de zo laagst mogelijke prijs. Maar daarnaast zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de samenleving. We werken aan de bewustwording rondom kraanwater, zorgen dat het ook buitenshuis beter beschikbaar wordt en helpen mensen in landen waar veilig en schoon drinkwater niet zo vanzelfsprekend is. Ook nemen we nadrukkelijk deel aan maatschappelijke discussies over water. Zodat we ook in de toekomst onze klanten kunnen blijven voorzien van schoon en lekker kraanwater.

Uw gegevens

* Verplicht in te vullen velden

U heeft een ongeldig karakter ingevoerd '€' U dient een geldig e-mailadres in te voeren
U dient een CV toe te voegen
Max. 3MB: doc(x) of pdf
U dient een motivatie toe te voegen
Max. 3MB: doc(x) of pdf

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.