Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.    Leer meer

De Wandeling met met Sietske Poepjes

In ‘De Wandeling’ gaat directievoorzitter van Vitens Jelle Hannema op pad met samenwerkingspartners en zakelijke klanten van het drinkwaterbedrijf. In deze derde aflevering gaat de directeur van Vitens aan de wandel met Sietske Poepjes, gedeputeerde bij de provincie Friesland. De provincie is een van de grootste aandeelhouders van Vitens en is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de grondwaterbronnen in Friesland, waarvan Vitens drinkwater maakt.

Verdroging en droogte

Jelle Hannema en Sietske Poepjes wandelen door het waterwingebied Terwisscha. De winning daar wordt in de toekomst verminderd om verdroging van de mooie natuur tegen te gaan. Aan de andere kant neemt de drinkwatervraag door economische en demografische ontwikkelingen in Friesland enorm toe. Ook de droogte van afgelopen zomer heeft zo zijn impact op de drinkwatervoorziening. Deze en andere onderwerpen komen in het gesprek uitgebreid aan bod.

Benieuwd naar het hele gesprek? Bekijk de video.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.