Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.    Leer meer

6 vragen over slimme watermeters aan Micha van Aken

In pilots test Vitens de waarde en werking van slimme watermeters. De slimme meters geven volgens Business Development Manager Micha van Aken belangrijke inzichten in het waterverbruik en maken het doorgeven van de meterstanden een stuk efficiënter. “Door de ongekende piekbelasting in de afgelopen zomers krijgen ze extra aandacht.”

1. Wat is een slimme watermeter?

“Het is een watermeter die via sensoren allerlei data verzamelt”, legt Van Aken uit. “Uiteraard de watermeterstand, maar ook gegevens over de water- en omgevingstemperatuur. De slimme meter stuurt deze informatie automatisch door naar Vitens, evenals als alarmeringen over afwijkingen en mogelijke lekkages. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook klanten zelf hun waterverbruik dagelijks kunnen inzien via een drinkwatermonitor in een webportal. Die diensten worden momenteel onderzocht.”

2. Waarom zijn slimme watermeters belangrijk?

“In de eerste plaats maken ze het opnemen van meterstanden en het factureren een stuk efficiënter, zowel voor de klant als voor Vitens. Daarnaast geven slimme watermeters inzicht in het waterverbruik van onze klanten. Door het toenemende waterverbruik en de enorme piekbelastingen de afgelopen zomers, is waterbewustzijn een stuk urgenter geworden en krijgen slimme meters extra aandacht. Met een slimme watermeter en communicatietools zoals een webapp kunnen we een dialoog starten om duurzaam waterverbruik te stimuleren en piekverbruik in de zomer terug te dringen.

Het derde belang is dat we dankzij slimme watermeters beter inzicht krijgen in lekkages. Door het vroegtijdig detecteren van lekken in het distributienet of achter de watermeter kunnen we veel waterverlies voorkomen.”

3. Hoe ver is Vitens met de implementatie van slimme meters?

“In 2014 begonnen we met de eerste kleinschalige pilots, waarbij de focus vooral op technologie lag. Momenteel loopt de grootste pilot in Leeuwarden, het zogeheten Smart DMA-project (District Metered Area, red.). Daarvoor hebben we in een representatieve woonwijk, Westeinde, 1400 slimme watermeters geïnstalleerd.”

“Dankzij sensoren in de toevoerleidingen weten we precies hoeveel drinkwater de wijk ingaat en aan de hand van de slimme watermeters zien we hoeveel water huishoudens consumeren. Afwijkingen kunnen bijvoorbeeld duiden op lekkages, illegale afnames of gebruik van een brandkraan. Naar verwachting krijgen de deelnemers van het Smart DMA-project eind dit jaar toegang tot een eerste versie van het webportal dat inzicht geeft in hun waterverbruik.”

“Naast het Smart DMA-project hebben we in samenwerking met Eneco bij 200 huishoudens hun bestaande watermeters aangesloten op Toon, een slimme thermostaat. Op die manier kunnen klanten inzichten in hun waterverbruik combineren met die van gas en stroom. Verder gaan we na de zomer 30.000 slimme watermeters uitrollen bij mkb’ers en andere kleinzakelijke klanten.”

4. Welke inzichten leveren de pilots op?

“Een essentiele vraag bij het Smart DMA-project is: leidt meer inzicht in verbruik en lekkages tot waterbesparing? Op basis van de data uit de meter en de bijbehorende drinkwatermonitor kunnen we straks aan klanten via een webapp tips en adviezen geven voor waterbesparing of vragen om zuinige omgang met water tijdens piekmomenten. Daarnaast kunnen nauwkeurige inzichten van waterverbruik per wijk of periode helpen bij het gericht inrichten van campagnes. Op termijn kunnen we ook zien of campagnes daadwerkelijk aanslaan, bijvoorbeeld door het waterverbruik in een wijk voor en na een campagne te meten.”

“Bij het Smart DMA-project in Leeuwarden zien we nu al dat zo’n 1,5 procent van de aansluitingen een lekkage heeft achter de meter, bijvoorbeeld door een kraan of toilet. Wanneer de meter ziet dat een klant 24 uur lang geen enkel moment geen water verbruikt, ontvangen we een signaal dat er mogelijk een lekkage is. Die melding koppelen we vervolgens terug aan de klant. Dat gebeurt nu nog via een telefoontje. Een gemiddelde lekkage in het Smart DMA-project zorgt voor een waterverlies van 5 liter per uur. Als je dat doorrekent naar al onze aansluitingen (2,5 miljoen) gaat het om 1,7 miljoen kuub water per jaar. Behoorlijk waardevolle inzichten dus.”

5. Hoe zit het met privacy? Mag Vitens alles van de klant weten?

“Met klantgegevens gaan we uiterst voorzichtig om. Als drinkwaterbedrijf ontvangen we elk jaar al de meterstanden. Met de slimme watermeters gebeurt dat wat vaker. Ook mogen we meldingen ontvangen over kapotte meters, terugstroom van water in de leiding of lekkages. Klanten die een slimme watermeter hebben gekregen, zijn vooraf ingelicht over wat we met de data doen. Alle verzamelde data wordt versleuteld en geanonimiseerd naar ons gestuurd. Voor een analyse van individuele klanten of persoonlijke terugkoppeling naar een gebruiker, hebben we expliciet toestemming nodig van de klant.”

6. Wat is er nodig om dit tot een succes te maken?

“Technologisch is er veel mogelijk, het is nu zoeken naar het optimum voor zowel de klant als Vitens. Voor klanten moeten de meters vooral nuttig en gebruiksvriendelijk zijn. Met Vitens analyseren we nu hoe klanten de slimme watermeter willen gebruiken en onze diensten willen ontvangen.”

“Daarnaast onderzoeken we de betaalbaarheid. Het Smart DMA-project in Leeuwarden duurt nog een paar jaar en leidt tot een businesscase: wegen de kosten op tegen de baten? Waterbesparing, minder lekkages en een efficiënter facturatieproces leveren belangrijke kostenvoordelen op, mogelijk dusdanig dat deze de hogere aanschafprijs van slimme meters kunnen compenseren. Tegelijkertijd vragen we klanten of ze bereid zijn ervoor te betalen om te achterhalen hoe serieus de vraag naar slimme meters bij klanten is. Als de businesscase positief blijkt, starten we mogelijk een nieuw Smart DMA-project of gaan we de slimme watermeter gefaseerd uitrollen in Vitens-gebied.”

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.