Toelichting nieuwe norm legionellatelling in water

Solutions

Met ingang van 1 januari 2019 treedt in Nederland de nieuwe norm ‘NEN-EN-ISO 11731:2017 Water - Telling van Legionella’ voor de bepaling legionellabacteriën in werking. Deze nieuwe norm vervangt de norm ‘NEN 6265:2007’ Nederlandse laboratoria die legionellaonderzoek uitvoeren, moeten dan een accreditatie hebben waarbij zij hebben aangetoond bij de Raad voor Accreditatie dat zij de nieuwe kweekmethode(n) en vereiste handelingen kunnen uitvoeren.

Dit heeft geleid tot een interview waarin hij onder andere een vuist maakt voor schone drinkwaterbronnen en uitlegt waarom kiezen voor kraanwater de gemakkelijkste manier is om duurzaam te zijn. Lees het uitgebreide interview hier.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.