Vitens: Watertaks niet zuiver

Pers

Vitens, ‘s lands grootste waterbedrijf, wil dat de Belasting op Leidingwater (BoL) zo snel mogelijk geschrapt wordt.

Geen enkel ander land in Europa heft een dergelijke Belasting op Leidingwater, omdat het een primaire levensbehoefte is. Vitens noemt de belasting een schijnmaatregel om het watergebruik terug te dringen, waarvan iedereen weet dat die niet werkt. Maandag beginnen de begrotingsonderhandelingen in Den Haag.
 
Grote ondernemingen zijn door de watertaks vanaf 1 juli dit jaar miljoenen extra kwijt, maar ook de minima zijn volgens het waterbedrijf door de maatregel de klos. Iedereen is dan ook direct gebaat bij afschaffing van de verkapte belasting. Vitens vraagt alle partijen bij het overleg over de begroting van 2015 maandag gezond verstand te gebruiken en een eventuele lastenverlichting ten goede te laten komen aan het totale drinkwatertarief zodat iedereen hiervan kan profiteren. Momenteel bestaat ruim 30% van de kraanwaterrekening uit belastingen, waaronder de Precario belasting, btw en de Belasting op Leidingwater. Daarmee is Nederland in Europa kampioen belasting heffen op kraanwater.
 

Drinkwater zwaarder belast dan een hamburger

Consumenten, zorginstellingen, boeren, sauna’s, zwembaden, maar ook de staal- en voedingsmiddelen industrie krijgen door de vorig jaar afgesproken verhoging van de BoL dit jaar een forse waterrekening. En dat is zuur, vindt Vitens, dat haar kostendekkende tarief sinds 2008 juist bevroren heeft. Kraanwater is een eerste levensbehoefte en moet daarom betaalbaar en beschikbaar zijn voor iedereen.  “Het kan toch niet zo zijn dat kraanwater in Nederland zwaarder wordt belast dan een hamburger. We moeten voorkomen dat een gezond en duurzaam product zoals kraanwater qua belastingdruk straks in het rijtje van alcohol en sigaretten belandt”, zegt Directievoorzitter Lieve Declercq. Via brancheorganisatie Vewin heeft Vitens inmiddels alle water- en financiële woordvoerders van de Tweede Kamer aangeschreven om de maatregel te schappen. 
 

Kraanwater melkkoe van schatkist

De Tweede Kamer heeft vorig jaar bij de behandeling van het Belasting plan 2014 ingestemd met een verhoging van de Belasting op Leidingwater. De overheid belast sindsdien waterverbruik met een degressief tarief. Het tarief voor kleinverbruik (tot 300 m³) is verdubbeld (33 cent per m³). Klanten gaan daardoor gemiddeld jaarlijks 30 euro meer betalen. Daarnaast wordt ook verbruik boven de 300m3 belast. Door het verdwijnen van het plafond van 300 m³ kunnen stijgen de kosten dit jaar voor grootverbruikers tot in de honderdduizenden euro’ s. 
 
Vitens betreurt dat het Kabinet in het herfstakkoord van afgelopen jaar over is gegaan tot het verhogen van de Belasting op Leidingwater. Niet in de laatste plaats omdat deze geen enkel effect heeft op het beoogde doel van het Kabinet, namelijk zuiniger omgaan met water. Juist daarom besloot het eerste Kabinet Rutte in 2012 om de Belasting op Leidingwater te laten vervallen. Dat de maatregel vervolgens is omgedraaid naar een verhoging is volgens het waterbedrijf dan ook niet uit te leggen. Declercq: “Het gaat simpelweg om het genereren van inkomsten en kraanwater is een makkelijke prooi. Het is in wezen een melkkoe voor de schatkist. Schrap de maatregel zo snel mogelijk”.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.