Drinkwatertarief 2018 vastgesteld

Pers

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft het nieuwe drinkwatertarief voor 2018 bekend gemaakt. De gemiddelde rekening van een klant van Vitens daalt op jaarbasis met ongeveer 10 euro naar rond de 105 euro, exclusief belastingen. De aandeelhouders van Vitens stemden vandaag in met het nieuwe tarievenvoorstel.

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft het nieuwe drinkwatertarief voor 2018 bekend gemaakt. De gemiddelde rekening van een klant van Vitens daalt op jaarbasis met ongeveer 10 euro naar rond de 105 euro, exclusief belastingen. De aandeelhouders van Vitens stemden vandaag in met het nieuwe tarievenvoorstel.

 

Lager tarief door efficiëntie en lagere rentelasten

Vitens is mede door innovatie en efficiënte bedrijfsvoering erin geslaagd de operationele kosten te verlagen zonder af te doen aan kwaliteit of leveringscontinuïteit. Dit heeft samen met de lagere rentekosten geresulteerd in een positief bedrijfsresultaat. Omdat het tarief van Vitens kostendekkend is komt dit financiële voordeel ten goede aan de klanten van Vitens door middel van een verlaging van het drinkwatertarief.

 

Steeds groter deel van drinkwaterrekening bestaat uit belastingen

De aangekondigde verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9% zien de klanten van Vitens in 2018 nog niet terug op hun nota, omdat deze volgens planning pas per 1 januari 2019 in gaat. Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens, betreurt het dat het percentage belastingen op drinkwater de prijs in toenemende mate beïnvloedt: “Ongeveer een derde van de drinkwaterrekening bestaat nu uit belastingen, in een enkele gemeente waar ook precario wordt geheven kan zelfs meer dan de helft van de rekening van onze klanten uit belastingen bestaan. Dit vinden wij een verkeerd signaal, als eerste levensbehoefte moet drinkwater zo betaalbaar mogelijk zijn en blijven.”

 

Jaarlijks ongeveer 120 miljoen euro aan investeringen

Vitens levert elk jaar zo’n 335 miljard liter schoon drinkwater aan 5,7 miljoen Nederlanders. Dat gebeurt via een leidingnet met een gezamenlijke lengte van ruim 49.500 kilometer. Op bijna 100 productielocaties wordt het water gezuiverd waarna het door het leidingnet wordt gedistribueerd. Elk jaar doet Vitens forse investeringen om de infrastructuur in goede staat te houden, zo’n 120 miljoen per jaar. Ook het komende jaar investeert Vitens dit bedrag.

 

Meer weten over de nieuwe drinkwaterprijs? Kijk op www.vitens.nl/tarieven

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.