Vitens bevriest drinkwaterprijs voor achtste jaar op rij

Nieuws

Klanten van Vitens gaan het komende jaar hetzelfde betalen voor hun drinkwater.

Klanten van Vitens gaan het komende jaar hetzelfde betalen voor hun drinkwater. Daarmee hebben de aandeelhouders van drinkwaterbedrijf Vitens op vrijdag 21 november tijdens de aandeelhoudersvergadering ingestemd. De gemiddelde rekening van een particuliere klant van Vitens blijft in 2015 daarmee 123 euro exclusief alle belastingen. Ondanks de inflatie zijn de prijzen van het drinkwater van Vitens sinds 2008 niet verhoogd. 

Schaalvergroting en focus op procesverbeteringen verlaagt de operationele kosten

Vitens streeft naar een zo laag mogelijk drinkwatertarief, zonder af te doen aan de kwaliteit of leveringscontinuïteit. Door de fusies en daarmee de schaalvergroting zijn de operationele kosten van Vitens de afgelopen jaren fors afgenomen. In 2014 is sterk ingezet op het optimaliseren van de bedrijfsprocessen en deze verder te digitaliseren. Mede door deze procesverbeteringen hoefden de tarieven niet mee te stijgen met de inflatie, terwijl Vitens gedegen kon blijven investeren in de drinkwaterinfrastructuur. Het drinkwaterbedrijf is dan ook optimistisch over de toekomst en verwacht op korte termijn een voor de klant gunstige prijsontwikkeling van het water.

Innovatie verandert drinkwater restproducten zoals methaan en humuszuur in klinkende munt

Vitens heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op duurzame innovatie en dat werpt in toenemende mate zijn vruchten af. Vitens levert ruwweg een derde van al het water in Nederland, ongeveer 350 miljard liter op jaarbasis. Bij de bereiding van dit water komt ongeveer 60.000 ton aan reststoffen vrij, waaronder kalk, ijzer, methaan en humuszuur. Vooral methaan en humuszuur hebben in 2014 een belangrijke bijdrage geleverd aan het resultaat. In 2010 betekenden de reststoffen voor Vitens nog kostenpost van 1,8 miljoen euro. In 2014 is deze kostenpost teruggebracht tot 0,6 miljoen euro, mede dankzij innovaties zoals de methaangasafvang in Spannenburg. Volgend jaar zal de kostenpost omgezet zijn in een netto winst. Dit maakt het mede mogelijk de tarieven niet mee te laten stijgen met de inflatie. Door deze producten te zien als hoogwaardig restproduct, en deze 100% en duurzaam te hergebruiken heeft Vitens niet alleen een duurzaam, maar ook een economisch resultaat behaald, dat ten goede komt van het drinkwatertarief.

De verwachting is dat dit gaat toenemen als gevolg van steeds hoogwaardigere toepassingen van de diverse restproducten. Momenteel werkt Vitens aan toepassingen met een hogere toegevoegde waarde welke in 2015 beschikbaar komen. De 21.000 ton aan kalkorrels worden momenteel hergebruikt als grondstof in de glas- en betonindustrie. Inmiddels zijn toepassingen ontwikkeld voor diervoeder en land- en tuinbouw. Methaan wordt omgezet in duurzame stroom en humuszuur wordt gebruikt als biologische bodemverbeteraar. Inmiddels gaat ook een diervoederbedrijf het humuszuur, dat bij de waterbereiding in Friesland vrij komt, gebruiken als antibioticavervanger.

“We verzilveren nu pas onze eerste successen qua innovatie door anders naar onze reststoffen te kijken” zegt Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens “uiteindelijk profiteert de klant daarvan”.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.