Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.    Leer meer

Bedrijfsbureau Laboratorium nog beter bereikbaar

Blog

Om onze dienstverlening te verbeteren is het Bedrijfsbureau vanaf nu nog maar via één telefoonnummer te bereiken, te weten tel. 088-8845055. Via een doorkiesmenu komt u vervolgens bij de juiste persoon terecht. Dit telefoonnummer is nu ook al bekend in de calamiteitenorganisatie.

Het Bedrijfsbureau vervult binnen het laboratorium de rol van linking pin tussen de verschillende laboratoriumteams en haar klanten (zowel intern als extern). Hier komen alle vragen binnen als het gaat opdrachtverwerking, planning van bemonsteringsopdrachten, uitslagen en advies. Het Bedrijfsbureau bestaat nu ruim drie jaar en uit verschillende evaluaties kwam naar voren dat er soms verwarring was welk telefoonnummer voor welke vraag gebeld moest worden.

Op deze manier hopen we onze, interne en externe, klanten beter van dienst te kunnen zijn. Het telefoonnummer 088-8845058 komt in zijn geheel te vervallen. Past u het nieuwe nummer direct aan in uw contactenlijst?

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.