Btw-verhoging op water in 2019?

Het nieuwe kabinet is een feit. In het regeerakkoord wordt vanaf 2019 een verhoging van het lage tarief voorgesteld van 6% naar 9%. Ook op drinkwater wordt btw geheven. Dat zou kunnen betekenen dat de belastingdruk op de drinkwaterrekening in de toekomst dus toe zal nemen. Maar er is inmiddels verzet tegen de btw-verhoging. Ook Vitens ziet een verhoging van de btw op drinkwaterwater niet zitten.

Sinds 2008 is de prijs van het drinkwater van Vitens gedaald. Als publiek goed en als eerste levensbehoefte vindt het drinkwaterbedrijf dat drinkwater zo betaalbaar mogelijk moet zijn. Kraanwater is duurzaam en gezond en zou daarom niet zwaarder belast moeten worden.

Van uw drinkwaterrekening betaalt u momenteel bijna een derde aan belastingen. Dit gaat onder andere om btw, Belasting op Leidingwater en in sommige gevallen om precario. Als de btw verder verhoogd wordt voor drinkwater, bestaat straks meer dan een derde van uw rekening uit belastingen. Daarmee komt drinkwater terecht in het rijtje van tabak, alcohol en benzine. Dit is de omgekeerde wereld. Vitens zal zich dan ook inzetten om dit te voorkomen.

*Berekening op basis van verbruik modelklant 110m3
*Ervan uitgaande dat het tarief van Vitens gelijk blijft
*Ervan uitgaande dat de BoL gelijk blijft
*Deze berekening is exclusief precario, inclusief  btw en BoL

Het drinkwatertarief voor 2018 wordt eind november bekend gemaakt. Houdt u daarvoor vitens.nl/tarieven in de gaten. In 2018 is er nog niet sprake van een verhoging van de btw.

Gerelateerde nieuwsberichten

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.