Veel waterstoringen als gevolg van storm gisteren

Nog niet alle waterstoringen zijn verholpen. Wij werken er hard aan om alles zo spoedig mogelijk te herstellen. Kijk voor actuele informatie op www.waterstoring.nl.

Strategie

Vitens wil water voor mensen laten werken. Door te zorgen voor een voortreffelijke dienstverlening, handige producten en
diensten en betrouwbare informatieverstrekking. Daarom zoeken we voortdurend naar verbeteringen. Waar iedereen zijn
voordeel mee kan doen, de klant, het milieu, de economie en de maatschappij. Daarom gaan we de dialoog aan over de rol
van drinkwater, over thema’s als duurzaamheid en innovatie, zowel nationaal als internationaal.

Waardevol water voor nu en in de toekomst. Dat is onze missie.

We zorgen ervoor dat er 24/7 betrouwbaar water uit de kraan komt en voor goede service daaromheen. Daarnaast zetten we ons ook actief in om onze kostbare drinkwaterbronnen te beschermen.

Wie 

Vitens staat als leverancier van een eerste levensbehoefte middenin de maatschappij. Ons werk kunnen we niet doen zonder onze omgeving. We zijn voortdurend in gesprek met onze klanten, leveranciers, toezichthouders en maatschappelijke partners.

Lees verder

Wat 

Om te zorgen voor waardevol water voor nu en in de toekomst werken wij aan drie strategische doelen: continuïteit, customer excellence en duurzame inzet van bronnen en middelen.


Lees verder

Hoe 

We werken aan het behalen van onze strategische doelen via verschillende programma’s.

Hierin staan niet alleen onze klanten centraal, maar ook duurzaamheid en innovatie spelen een belangrijke rol.

Lees verder

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.