Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.    Leer meer

Jaarverslag

Klanten, aandeelhouders, partners en overheden verwachten dat bedrijven steeds meer openheid verschaffen over hun maatschappelijke prestaties. Daarom schrijven we ons jaarverslag volgens de richtlijnen van het GRI (Global Reporting Initiative), de standaard voor MVO-verslaglegging. Daarnaast streven we naar een hoge score op de Transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische zaken.

Bekijk het online jaarverslag van 2019 met de belangrijkste resultaten van 2019. Ook de jaarverslagen van eerdere jaren zijn op deze site te downloaden.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.