Directie

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de realisatie van de strategie van Vitens. Uiteraard horen hierbij ook de naleving van relevante wet- en regelgeving, de beheersing van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en de financiering van de onderneming.

Mevrouw L.C.A. (Lieve) Declercq MSc

Lieve Declercq

Geboortedatum

17 april 1966

Privésituatie

Gehuwd, twee zonen en een dochter

Lieve Declercq studeerde tot 1989 Technische Bedrijfskunde in het Belgische Leuven. Na haar opleiding ging zij aan de slag bij ESSO Benelux waar ze diverse functies vervulde, zoals Oil trader en Marketing en Salesmanager Esso Card. Daarna werd ze marketingdirecteur bij de Van Gansewinkel Groep en sinds 2002 managing director bij dochteronderneming Maltha Glasrecycling.

Sinds 1 september 2012 is Lieve Declercq voorzitter van de directie van Vitens. Per 1 november 2014 is zij benoemd tot lid van de Green Deal Board. 1 april 2015 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu Lieve Declercq benoemd als lid van de Adviescommissie Water.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Werkgeversvereniging Waterbedrijven
 • Lid Adviescommissie Water
 • Lid van de raad van commissarissen van CED Holding BV
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven
 • Lid Raad van Toezicht Wetsus
 • Lid van de Green Deal Board

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij Vitens. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als adviesorgaan van de directie. De Raad van Commissarissen is samengesteld uit de volgende personen:

 • De heer mr. B. (Boele) Staal (1947) – voorzitter
 • De heer ir. C.J. (Kees Jan) Rameau MBA (1962) – vicevoorzitter
 • Mevrouw drs. M.C.J. (Maaike) Poulussen MSM (1962)
 • Mevrouw drs. E.A. (Els) de Groot (1965)
 • De heer ir. Th.A. (Tom) de Man (1948)

Vitens streeft naar een evenwichtige, diverse samenstelling van haar Raad van Commissarissen, passend bij de aard en activiteiten van onze organisatie. In de profielschets (pdf) vindt u meer informatie over de competenties en deskundigheid van onze commissarissen. In ons jaarverslag is meer informatie te vinden over de samenstelling van onze Raad van Commissarissen.

Commissies Raad van Commissarissen

De RvC kent twee vaste commissies. De Auditcommissie buigt zich over de financiële kant van Vitens en de verantwoording daarover. De Remuneratie- en Benoemingscommissie houdt zich onder meer bezig met het bezoldigingsbeleid en de benoemingen van bestuurders.

Auditcommissie

 • Mevrouw drs. E. De Groot VBA (voorzitter)
 • De heer ir. Th.A. de Man
 • De heer ir. C.J. Rameau

 • Remuneratie- en benoemingscommissie

 • Mevrouw drs. M.C.J. Poulussen (voorzitter)
 • De heer mr. B. Staal
 •  

  Aandeelhouders

  De gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied van Vitens zijn onze publieke aandeelhouders. Zij hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Twee keer per jaar is er een aandeelhoudersvergadering. Dan wordt er gestemd over nieuwe tariefvoorstellen en wordt het jaarverslag besproken. De publieke aandeelhouders krijgen jaarlijks dividend uitgekeerd. Download hier de lijst met publieke aandeelhouders.

  Corporate governance

  Vitens houdt zich bij de bedrijfsvoering aan een aantal statuten en reglementen. U kunt de relevante informatie daarover hieronder downloaden.

  De website Vitens.com werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u in ons privacy statement.