Heeft u een afspraak gepland? Dan wordt u binnenkort door ons gebeld.

Op dit moment voert Vitens alleen urgent werk achter de voordeur uit. Heeft u een afspraak gepland? Dan wordt u zo snel mogelijk door ons gebeld om deze te annuleren of te verzetten.

Meer informatie

Accreditatie en certificering

Vitens heeft een onwrikbare continuïteitsdoelstelling rond onze primaire taak: het produceren, distribueren en leveren van drinkwater van topkwaliteit. Daarbij willen we excellente dienstverlening leveren aan onze klanten en een duurzame inzet van onze bronnen en middelen realiseren. We willen niet alleen voldoen aan de wettelijke regelgeving, maar hanteren bovendien de ISO-normen voor Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsystemen. Hierdoor kunnen we onze producten en diensten verbeteren, de milieubelasting zo laag mogelijk houden en de veiligheid en gezondheid van medewerkers optimaal waarborgen.

De kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsystemen gelden voor heel Vitens en zijn ingericht volgens de ISO 9001, ISO 45001:2018 en de ISO 14001 norm. Vitens is voor deze normen gecertificeerd door Kiwa Nederland BV. Van het kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementsysteem zijn beleidsverklaringen door de Directie vastgesteld.

Het Vitens Laboratorium is voor een groot aantal analyse- en bemonsteringsmethoden geaccrediteerd op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 door de Raad voor Accreditatie.

Daarnaast zijn we door DEKRA Certification GmbH gecertificeerd voor een voedselveiligheidsmanagementsysteem op basis van GMP+ B2 en GMP+ B3 van reststromen uit de drinkwaterproductie.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.