Vitens teleurgesteld in besluit kabinet

Verhoging btw-tarief gaat door

Afgelopen donderdag 15 november heeft de Tweede Kamer gestemd over het belastingplan 2019 waaronder ook de verhoging van het lage btw-tarief op drinkwater van 6% naar 9%. Het voorstel is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2019 de consumentenprijs voor drinkwater uit ongeveer 30% belastingen bestaat.

Breed gedragen initiatief

De gehele drinkwatersector heeft het kabinet gezamenlijk opgeroepen de belasting op het drinkwater niet te verhogen. Helaas heeft de paginagrote advertentie ‘De maat is vol’ in alle landelijke dagbladen de regering niet van gedachten doen veranderen. Dit ondanks steun voor ons initiatief uit verschillende hoeken; waterflesproducent Dopper startte een online petitie en de Provinciale Staten van Overijssel namen een motie aan om via de IPO (Interprovinciaal Overleg, de belangenbehartiger van de Provincies in Den Haag) alsnog het voorstel van tafel te krijgen.

Gemiste kans voor Duurzaam Nederland

De drinkwaterbedrijven vinden een nog hogere belasting op drinkwater niet van deze tijd. Kraanwater is de duurzaamste manier van water drinken. Het past bij een gezonde levensstijl en wordt op milieuvriendelijke en duurzame wijze gemaakt. Het water wordt zonder plastic verpakking geleverd en met gebruik van groene stroom gezuiverd en getransporteerd. Daarom ziet Vitens dit beleid als een gemiste kans voor Duurzaam Nederland.

Ondanks het besluit van het kabinet blijft Vitens zich inzetten voor een eerlijke drinkwaterprijs. “Als eerste levensbehoefte moet kraanwater betaalbaar zijn en blijven,” zegt Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens, “daarom zullen wij ons blijven verzetten tegen de Belasting op Leidingwater en andere oneigenlijke belastingen die de rekening nodeloos verhogen.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.