Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Vitens publiceert opgemaakt jaarverslag

Vitens heeft haar opgemaakte jaarverslag gepubliceerd. Deze wordt tijdens de uitgestelde aandeelhoudervergadering op 22 juni besproken en ter vaststelling voorgelegd. Normaliter publiceert Vitens haar verslag na vaststelling door aandeelhouders. Echter is de aandeelhoudervergadering van april verplaatst naar juni in het licht van de Corona-maatregelen. Om te voldoen aan wet- en regelgeving rond het deponeren van jaarrekening publiceert Vitens nu haar opgemaakte jaarverslag.  

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.