Vitens publiceert jaarverslag 2018

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft haar jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Vitens werd het verslag besproken. De watervraag was ongekend hoog als gevolg van de extreme warme zomer en de aantrekkende economie. Tot 2040 moet Vitens rekening houden met een stijging van de watervraag van maximaal 30%. Om aan deze vraag te kunnen voldoen startte Vitens in 2018 met een versnelling van haar Lange Termijnvisie onder de naam ‘water voor nu en later’.

Kerncijfers

Vitens ziet 2018 als een geslaagd jaar. In totaal werd 353 miljoen m3 water afgeleverd. Dat is een stijging ten opzichte van 2017 met 4.5%. Het totale resultaat van 2017 bedroeg €13 miljoen en de solvabiliteit daalde licht naar 30,2%. De investeringen in infrastructuur groeiden in 2018 van €101 miljoen naar €122 miljoen. Voor de komende jaren stijgen de investeringen van Vitens om de aan de stijgende watervraag te kunnen blijven voldoen en betrouwbaar en betaalbaar drinkwater te garanderen voor toekomstige generaties.

Water voor nu en later

In 2018 werd, door een combinatie van klimaatextremen en een sterk aantrekkende economie, duidelijk dat Vitens zich voor moet bereiden op een continue stijgende drinkwatervraag. Omdat deze stijging sterker is dan was voorzien, is Vitens in 2018 gestart met ‘Water voor nu en later’, een versnellingsprogramma waarin uitbreiding van operationele capaciteit, vergunnings- en reservecapaciteit, waterbesparing en een klimaat-robuust winconcept centraal staan.

Samen met stakeholders wil Vitens zorgen voor voldoende ruimtebeslag (strategische reserves) voor drinkwater in de toekomst, voor bewustwording bij bedrijven en burgers om zuinig om te gaan met water en voor een manier van water winnen met zo min mogelijk impact op het milieu. Vitens roept dan ook partners als het rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, de agrarische sector en natuurverenigingen op om de handen ineen te slaan en zo goed en efficiënt mogelijk gebruik te maken van de beschikbare grond in Nederland, zodat we ook in de toekomst blijven beschikken over genoeg voedsel, energie en drinkwater uit een gezond milieu.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.