Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Nieuws

SDG-Challenge 2021

Vitens doet mee met SDG-Challenge 2021

Vitens is dit jaar opnieuw partner van de SDG-Challenge. De SDG-Challenge 2021 koppelt talentvolle studenten aan organisaties. Vijftien teams van de vijftien Nederlandse universiteiten werken samen met toonaangevende organisaties. Voor elk team staat een eigen challenge centraal, gelinkt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de United Nations.

Vitens heeft haar ontwikkelingsdoelen voor de komende 10 jaar in het teken staan van duurzaamheid. Daarbij hoort een ambitieuze doelstelling: in 2030 een 100% duurzaam drinkwatersysteem met een positieve impact op mens en natuur. Om dit doel te bereiken, werken we nauw samen met anderen. Ook de inzichten van jong talent willen we betrekken. De SDG-challenge biedt daarvoor een mooi podium.

Vitens gaat de komende maanden samen met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan de slag met de case ‘Flexibel energiemanagement’. Deze case is gelinkt aan SDG 7: affordable and clean energy (betaalbare en schone energie).

De challenge: vraag en aanbod van hernieuwbare energie matchen
De vraag aan de studenten van de RUG is:

Hoe kan Vitens haar continue (vlakke) energievraag samenstemmen met een flexibel aanbod van hernieuwbare energie en welke aanpassingen zijn dan nodig in processen, systemen en infrastructuur?

We vragen de studenten in hun voorbereiding om hun blik vooral naar buiten te richten en te onderzoeken hoe andere bedrijven hebben ingespeeld op een flexibel aanbod van hernieuwbare energie. Daarna is het belangrijk om deze informatie toe te passen op de bedrijfsvoering van Vitens. Daarbij stellen we de vraag: wat is het potentieel van “demand side response” voor Vitens? Joost Bouten, Business Development Manager bij Vitens, zal de studenten van de RUG ondersteunen.

Achtergrond: inspelen op flexibel aanbod van energie
Ongeveer twee derde van de CO­­2 voetafdruk van Vitens bestaat uit de elektriciteit die wij gebruiken voor het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater. Om de kwaliteit van ons drinkwater te waarborgen, streven we naar een vlakke productie. Dit betekent dat onze pompen dag en nacht draaien en een constante stroom van water genereren in het zuiveringsproces. Deze voorspelbare productie zonder uitschieters is van belang om storingen aan de pompen te voorkomen en om de zuiveringsstappen optimaal te conditioneren. Onze bestaande processen, systemen en infrastructuur zijn volledig ingericht op deze vlakke productie. Als gevolg hiervan hebben wij een heel constante elektriciteitsbehoefte. De beschikbaarheid van fossiele stroom is ook erg constant en sluit daardoor goed aan bij de behoefte van Vitens.

Het aanbod van hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, is over het algemeen een stuk minder constant dan fossiele energie. Zon- en windenergie zorgen voor pieken en dalen op het elektriciteitsnetwerk. Immers, soms waait het harder en de zon schijnt niet altijd even fel. De uitdaging wordt om de energievraag daarop af te stemmen. Er ligt een maatschappelijke opgave om het elektriciteitsnet te ‘balanceren’. Bedrijven met een grote energievraag, zoals Vitens, kunnen daarin een sleutelrol vervullen door hun energievraag te flexibiliseren. Naast mogelijke duurzaamheidswinsten, is de verwachting dat dit in een flexibele energiemarkt ook tot kostenreductie kan leiden.

Voor meer informatie over de andere business teams en universiteiten die mee doen aan de SDG-Challenge, kijk op https://university.sdg-challenge.com/.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.