Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Vitens maakt samen met partners plaats voor een ecologische tunnel

In opdracht van de Rijksoverheid moet de provincie Utrecht een ecologische verbindingszone realiseren. Vitens verlegt haar leidingen om plaats te maken. 

De ecologische verbindingszone draagt bij aan de wet natuurbescherming en de natura 2000 richtlijnen. De ecologische verbinding wordt gemaakt door een tunnel voor dieren te bouwen, die de provinciale weg N237 doorkruist in gemeente de Bilt.

Ruimte maken voor natuur

De ecologische tunnel voor dieren verbindt twee natuurgebieden aan weerszijden van de weg. Op de plek waar de tunnel moet komen, liggen op dit moment twee grote transportleidingen. Die leidingen voorzien Utrecht van drinkwater. Een belangrijke ader dus in onze leidingnetwerk. Naast waterleidingen liggen er gasleidingen van Stedin, diverse data- en elektrakabels en rioleringen van gemeente de Bilt. Al deze ondergrondse voorzieningen worden verplaatst om ruimte te maken voor de tunnel.

Gezamenlijk aan het rekenen en tekenen

Het verleggen van de ondergrondse voorzieningen is redelijk complex, omdat er onder de grond maar weinig ruimte beschikbaar is. Daarnaast moesten wij rekening houden met de drukte op de provinciale weg, fietspaden en de natuur. Met een gezamenlijk bouwteam, bestaande uit Stedin, Vitens en aannemers van den Heuvel, zijn wij aan het rekenen en tekenen geslagen. Hieruit is een goede oplossing gekomen, waarbij Vitens onder andere een bouwkuip ging maken met damwanden. Op die manier konden wij veilig op de gewenste diepte werken.

Samen doorwerken 

Door gezamenlijk te overleggen over goede oplossingen, konden alle betrokken partijen samen doorwerken. Hierbij was planning een belangrijk punt van aandacht: voor Vitens gold dat het leidingnetwerk voor het zomerseizoen afgerond moest zijn. Met het vooruitzicht op een warme en droge zomer verwachten wij die leiding dan namelijk volop te gebruiken. Door alle opties open met elkaar te bespreken zijn wij tot mooie en creatieve oplossingen gekomen.

Op 6 januari 2020 zijn wij start gegaan; onze leiding is netjes voor de zomer klaar. De laatste werkzaamheden worden momenteel uitgevoerd door Stedin. Half augustus leveren we met elkaar het project op. 

Bekijk onze werkzaamheden aan de hand van deze drone-video:

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.