Vitens blij met droogteaanpak Minister Nieuwenhuizen

Vitens blij met droogteaanpak Minister Nieuwenhuizen

Vandaag is bekend geworden dat Minister Cora van Nieuwenhuizen maatregelen neemt om Nederland beter voor te bereiden op langdurige droge zomers, zoals die van 2018. Zo heeft het ministerie van  Infrastructuur en Waterstaat onder andere bekend gemaakt 7 miljoen euro vrij te maken om waterbassins aan te kunnen leggen op de hoge zandgronden; een gebied dat onder de droogte van de afgelopen zomer zwaar te lijden heeft gehad.

 

Vitens is zeer verheugd over dit plan. Ook het drinkwaterbedrijf zag hoe landbouw en natuur in het gebied leed onder het tekort aan water. Vitens vindt dat er integraal naar een watersysteem moet worden gekeken waarbij alle functies in balans met elkaar en naast elkaar kunnen blijven bestaan.

 

Vitens ziet daarnaast dat de drinkwatervraag de afgelopen jaren toeneemt, met name in de droge periodes. Vitens zelf zet daarom momenteel in op het toekomstbestendiger maken van de eigen waterwinning door investeringen naar voren te halen, infrastructurele plannen te versnellen en onder andere stevig in te zetten op waterbesparing zodat er minder water nodig is. Uiteindelijk wil Vitens ervoor zorgen dat de groei in vraag tenminste afvlakt en liever nog, dat de vraag afneemt. Vitens wil de knelpunten op korte termijn oplossen en er tegelijkertijd ervoor zorgen dat waterwinning minder impact heeft op de omgeving, bijvoorbeeld in deze kwetsbare gebieden. Vitens heeft voor de lange termijn het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de provincies en waterschappen over de droogteaanpak op de hoge zandgronden en het integrale watersysteem.

 

Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens: “Ik ben heel blij met deze aanpak van de minister. Het watersysteem is bijzonder en kwetsbaar en zeker nog niet klimaatbestendig. De dynamiek van ons systeem tijdens een droge periode, met de snel verdrogende hoge zandgronden in het oosten en nauwelijks wateraanvoer via de grote rivieren vraagt om een integrale lange termijn oplossing. Dit is complex, maar essentieel. Zoet water is een schaars goed geworden, ook in Nederland. We moeten er samen aan werken om het te behouden voor de toekomst.”

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.