Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.    Leer meer

Natuurontwikkeling in Waterwingebied Kolff

Rond waterwingebied Kolff levert Vitens naast drinkwater ook een bijdrage aan biodiversiteit. Vitens vormt eigen percelen om naar natuur. Daarnaast passen we het oppervlaktewatersysteem aan door hergebruik van spoelwater, dat bestaat uit honderden jaar oud grondwater. Met de nieuwe aanpassingen in het landschap kan de natuur in natuurreservaat Het Broek van Staatsbosbeheer zich nog beter ontwikkelen. Welke aanpassingen hebben we gedaan en wat kun je daarvan zien in het gebied?

Maatregelen in beeld

We namen in het gebied onder andere de volgende maatregelen:

  • Voor veilige waterwinning brachten we het waterpeil omhoog. Het Vitensterrein wordt daarmee een “horst” in het landschap. Hierdoor kan er geen vervuild water (van bijvoorbeeld de A2) richting de waterwinning stromen.
  • Restwater van de winning wordt geleverd aan de buren (Staatsbosbeheer) voor natuurontwikkeling.
  • Nieuwe percelen worden natuurvriendelijk ingericht. 
  • Uitbreiding van het wandelpad.

Bekijk onderstaande foto's om te zien wat we precies gedaan hebben.

Kolff

Het gebied biedt nu een gevarieerd landschap. Natte bossen en grasland met poel en moeraszone met riet.

Kolff

We vormden het landbouwgebied om naar natuur. Hierdoor creëren we meer ruimte voor putten, die op grote afstand geplaatst worden. Het effect op het grondwatersysteem is daardoor minder groot. Op de foto zie je de afgegraven oevers en de kale graslanden. In de zomer staat hier het gras hoger.

Kolff

Het oppervlaktewatersysteem is aangepast. Het waterwingebied krijgt ook een gemiddeld hoger peil, waarbij het water op natuurlijke wijze kan weglopen. Door stuwen en sluisjes regelen we het waterpeil in het gebied.

Kolff

Delen van oevers van watergangen buiten het nieuwe peilgebied worden voorzien van een flauw talud met plas-dras-situaties. Hierdoor is er meer ruimte voor waterberging. De oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Wanneer er veel regen valt, kan het talud onder water lopen.

Kolff

Biodiversiteit profiteert van het hergebruik van het vrijkomende spoelwater (100.000 m3/jr). Dit hoogwaardige grondwater komt, via een aparte watergang, volledig ten goede aan het naastgelegen natuurreservaat Het Broek.

 

Kolff

 

Kolff

Het wandelpad vanuit het bestaande Vitens natuurgebied is doorgetrokken tot in het nieuwe natuurgebied en sluit aan op de toegangsweg naar het bezoekerscentrum en de eendenkooi van Het Broek. Het wandelpad slingert langs een poel, het vleermuisverblijf, de natte schraallanden, de bosschages en de griendcultuur.

Ook op pad in onze waterwingebieden?

Wil je ook een waterwingebied bezoeken? Download dan gratis onze Wandelapp. In de Vitens Wandelapp vind je wandelroutes door de mooiste natuurgebieden die ons land rijk is in de provincies Utrecht, Friesland, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Tijdens iedere wandeling leer je meer over het waterwingebied en de omgeving. Ieder gebied heeft een uniek verhaal en is erg verschillend. Zo wandel je bijvoorbeeld door veenlandschappen, stadsparken en zandduinen.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.