Nationale bodemhack van a.s.r., Rabobank en Vitens

Dynamische bodemindex stap dichterbij

Utrecht, 28 november 2018 – a.s.r., Rabobank en Vitens organiseren op 29 en 30 november een Nationale Bodemhack. Deze twee dagen zullen vijf teams verschillende bodemdata combineren en integreren om zo tot een dynamische bodemindex te komen. Het doel van deze index is om de kwaliteit van agrarische bodem- en watersystemen van Nederland in kaart brengen en de kwaliteit van het beheer te monitoren. In juni tekenden a.s.r., Rabobank en Vitens hiervoor een intentieverklaring.

Jury

Tijdens de Nationale Bodemhack zullen vijf teams in een tijdsbestek van 48 uur aan de slag gaan met verschillende vragen als ‘kan precisiebemesting de bodemkwaliteit positief beïnvloeden?’, of ‘welke bodembeheermaatregelen verdienen zich terug?’. De data waar de teams mee aan de slag gaan worden geleverd door onder meer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Wageningen Universiteit, Waterschap Vallei en Veluwe en diverse agrarische ondernemers. Vrijdagmiddag 30 november zal de jury, bestaande uit de drie initiatiefnemers en een agrarisch ondernemer, bepalen welk team tot de meest vernieuwende inzichten is gekomen.

Verbeteren bodembeheer

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, Rabobank, de leidende food- en agribank en a.s.r., verzekeraar en de grootste private landbouwgrondbezitter van Nederland, hebben een gezamenlijk belang: het verbeteren van de bodem voor een gezonde landbouw. Een dergelijke index, in de stijl van het energielabel van huizen, geeft agrarische ondernemers veel beter inzicht in de bodem die zij gebruiken en hoe ze deze beter kunnen beheren. De index kan een middel zijn om agrariërs die duurzaam omgaan met hun grond, financiële voordelen te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door gunstiger rentetarieven voor boeren die hun bodem aantoonbaar beter beheren, beloning van beter bodembeheer via EU-landbouwsubsidies en toegang tot impact investors die beleggingen met een maatschappelijk doel voorop hebben staan.

Presentaties

Vrijdagmiddag presenteren de teams hun inzichten en zal de jury de winnaar bekend maken. U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Locatie: The Spot, Orion, Wageningen University, Bronland 103, 6708WH Wageningen Tijd: vanaf 12.30 uur

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.