Een kijkje in de keuken

Sinds mei 2019 is de nieuwe Raad van Kinderen van Waterschap Vallei en Veluwe geïnstalleerd: 32 kinderen uit groep 7 van de School op de Berg in Amersfoort. Zij geven advies over de vraag hoe Waterschap Vallei en Veluwe en Vitens kunnen samenwerken met inwoners en andere partijen om voldoende schoon water in de bodem te houden.

De kinderen kregen eerder deze maand al een presentatie in de klas over de werking van beide organisaties en over het dilemma. Om nog meer te leren over hoe beide organisaties schoon (drink)water maken, kregen ze maandag 27 mei een kijkje in de keuken.

Op bezoek

Bij Vitens kregen de kinderen een rondleiding langs een aantal waterwinputten, waar het water op 80 meter diepte gewonnen wordt. Na het bezoek aan het drinkwaterbedrijf werden de kinderen rondgeleid op de energie- en grondstoffenfabriek van Waterschap Vallei en Veluwe in Amersfoort.

De kinderen vonden het erg interessant. De manier waarop de bodem is opgebouwd (klei, grind, zand) heeft effect op hoe schoon het water is dat Vitens kan winnen. Ook de zuivering werd met veel enthousiasme bekeken, sommige kinderen wisten zelfs op school nog te vertellen wat de werking van actief slib is en hoe rioolwater te maken heeft met ons drinkwater. Kortom: voldoende inspiratie om aan de slag te gaan met het dilemma.

Volgende stap..

Na deze ‘kijk in de waterkeuken’ presenteert de Raad van Kinderen tijdens de dialoogsessie 10 juni haar adviezen. Dan breekt er een periode aan waarin zowel Vitens als het waterschap de ideeën goed bekijkt en toetst, om in september aan de Raad van Kinderen het winnende idee bekend te maken. Dat is uiteindelijk het idee waar het waterschap samen met Vitens en de inwoners van het gebied mee aan de slag gaat.  

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.