Heeft u een afspraak gepland? Dan wordt u binnenkort door ons gebeld.

Op dit moment voert Vitens alleen urgent werk achter de voordeur uit. Heeft u een afspraak gepland? Dan wordt u zo snel mogelijk door ons gebeld om deze te annuleren of te verzetten.

Meer informatie

Drinkwatertarieven Vitens stijgen licht voor extra investeringen

Zwolle, 27 november 2019

De drinkwatertarieven van Vitens stijgen komend jaar. Vorig jaar stegen de drinkwatertarieven al minimaal. Dit om ruimte te maken investeringen te doen vanwege de klimaatverandering en demografische ontwikkelingen. Ook voor aankomend jaar en de jaren erna verwacht Vitens flinke kosten te moeten maken om continuïteit te kunnen blijven garanderen.

4 eurocent meer

Per 1000 liter (m3) drinkwater betaalt een Vitensklant in 2020 4 eurocent meer dan in 2019. De kosten van vastrecht blijven gelijk.  Voor een gemiddelde klant betekent de tariefstijging dat de waterrekening voor het hele jaar 4 euro hoger uit zal vallen dan in 2019.

Directievoorzitter Jelle Hannema van Vitens: “De uitdagingen van de afgelopen periode en die van de aankomende jaren, vragen van ons forse investeringen. Er ligt een grote vervangingsopgave van een deel van ons leidingnetwerk, uitbreiding of aanpassing van bepaalde productielocaties is nodig, maar ook moeten we investeren op het gebied van security en cybersecurity. Dit betekent dat wij de prijs van ons drinkwater wat moeten verhogen.” De tariefstijging is vandaag door de aandeelhouders van Vitens goedgekeurd.

Investeringsprogramma kritisch bekeken

Binnen Vitens is sprake van een meerjarig investeringsprogramma, waarbinnen het investeringsniveau stijgt van circa 150  miljoen in 2019 naar 170 miljoen in 2020 (bruto). Jelle Hannema: “Het spreekt vanzelf dat we zeer kritisch hebben gekeken naar ons investeringsprogramma. We hebben daar ook stevige keuzes in gemaakt om verantwoord en realistisch te investeren. Ik vind ook dat onze klanten, aandeelhouders en stakeholders dat van ons mogen verwachten. Dat wat we nu gaan aanpakken, is nodig om de continuïteit te kunnen blijven waarborgen. De watervraag blijft vooralsnog stijgen en dat vraagt iets van ons in bovengrondse, ondergrondse en digitale investeringen. ”

In de aandeelhoudersvergadering van 27 november 2019 is de verwachting uitgesproken dat Vitens geen dividend uit zal kunnen keren aan de aandeelhouders. Hierover beslissen de aandeelhouders in de aandeelhoudersvergadering in april 2020.

Meer informatie: https://www.vitensjaarverslag.nl/jaarverslag/borgen-van-onze-continuiteit/continuiteit

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.