Drinkwatertarieven Vitens 2019 vastgesteld

Zwolle, 28 november 2018 – De drinkwatertarieven van Vitens stijgen komend jaar licht. Vitens doet dit om ruimte te maken voor extra investeringen die het bedrijf moet doen vanwege economische en demografische ontwikkelingen en de klimaatverandering. Huishoudens zullen de stijging met 1 eurocent per duizend liter (m3) echter nauwelijks voelen in hun portemonnee omdat tegelijkertijd het vastrecht daalt. De waterrekening blijft daardoor, op verhoogde belastingen na, gelijk. Het tarief is vandaag door de aandeelhouders van Vitens goedgekeurd.

De investeringen van Vitens lopen de aankomende jaren op. “Het netto investeringsniveau stijgt van zo’n 110 miljoen euro per jaar, naar zo’n 140 miljoen per jaar”, zegt directievoorzitter Jelle Hannema van Vitens. “Vanwege de klimaatverandering bijvoorbeeld gaan we versneld investeringen doen, om zo toekomstige droogte beter het hoofd te kunnen bieden”. Daarnaast spelen andere factoren een belangrijke rol. Zo drijft de krapte op de aannemersmarkt de prijs van nieuwe projecten op, en verwacht Vitens door de hoogconjunctuur en de bevolkingsgroei zo’n 25.000 nieuwe aansluitingen per jaar te realiseren. Ook zet het bedrijf in op verdere digitalisering van de organisatie om haar wendbaarheid te vergroten.

Continuïteit waarborgen

Door versneld te investeren wil het drinkwaterbedrijf de continuïteit garanderen. De wereld is na de droogte van 2018 veranderd, vindt het drinkwaterbedrijf. “De droogte laat zien dat we in Nederland op een andere manier naar ons watersysteem moeten gaan kijken”, aldus Hannema. “Om schades door klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen, moeten alle waterpartijen intensiever met elkaar samenwerken en moeten we wijzer met ons water omgaan. Alleen dan kunnen we bij extreem warme en droge zomers, zoals we die dit jaar hebben meegemaakt, onze klanten van voldoende schoon kraanwater blijven voorzien.”

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.