Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.    Leer meer

De Wandeling met Marc van den Tweel

In ‘De wandeling’ gaat directielid Jelle Hannema op pad met samenwerkingspartners en zakelijke klanten van Vitens. In deze eerste aflevering gaat de directeur van Vitens aan de wandel met Marc van den Tweel, algemeen directeur bij Natuurmonumenten. Hoe werken de drinkwatervoorziening en natuurbehoud- en bescherming nu al samen? En welke kansen zien de directeuren voor de toekomst?

Natuur is de beste zuivering

Jelle Hannema en Marc van den Tweel zijn bij productiebedrijf Beerschoten, een waterwingebied vlakbij de Bilt. Hier wint Vitens jaarlijks ruim acht miljoen kubieke grondwater per jaar. Maar wat betekent dit voor de natuur? Natuur is de beste zuivering voor water, daar zijn ze het over eens. Maar we zien de kwaliteit van dit water langzaam achteruitgaan. Door stoffen als nitraat, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten. Het water komt Nederland schoner in, dan dat het eruit gaat, aldus de directeur van Natuurmonumenten. Een punt waar beide kans zien voor samenwerking.

Grondwater versus oppervlaktewater

Waar de meningen over verschillen, is de inzet van oppervlaktewater. Volgens Marc van den Tweel is onttrekking van al dat water, zeker met zo’n droge periode als afgelopen zomer, slecht voor de natuur. De slag naar oppervlaktewater maken, is volgens hem daarom noodzakelijk. De directeur van Vitens is het hier niet mee eens: Vitens is 100% een grondwaterbedrijf, mét overtuiging. Het is volgens Hannema de meest duurzame manier van drinkwaterwinning. Wel denkt Vitens na over andere winconcepten, bijvoorbeeld dieper in de grond.

Vitens en Natuurmonumenten vinden elkaar dus nog niet overal. Maar dat de samenwerking op andere punten al echt vormt krijgt, wordt uit het gesprek wel duidelijk. Bekijk de video voor het hele gesprek.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.