Help mee om lage waterdruk te voorkomen:

sproei niet, vul geen zwembaden, douche zo kort mogelijk, was geen auto, zet wasmachine niet overdag aan. 

De Wandeling met Josan Meijers

In ‘De Wandeling’ gaat directievoorzitter van Vitens Jelle Hannema op pad met samenwerkingspartners en zakelijke klanten van het drinkwaterbedrijf. In deze vierde aflevering gaat de directeur van Vitens aan de wandel met Josan Meijers, gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Een gesprek over die lange, droge zomer en de effecten, de kwaliteit van ons drinkwater en de invloed die we daar met zijn allen op hebben.

Effecten droogte nog steeds zichtbaar

Jelle Hannema en Josan Meijers wandelen bij waterwinlocatie La Cabine op de Veluwe. Een plek waar het water door de bodem al op een natuurlijke wijze wordt gezuiverd. Hierdoor hoeft Vitens er nauwelijks iets aan te doen. De samenwerking tussen de provincie en Vitens gaat hartstikke goed, aldus Josan Meijers. Door de lange periode van droogte is er bovendien genoeg te doen. Ondanks dat het niet helemaal als een verrassing kwam, had de gedeputeerde niet verwacht dat het zo hard aan zou komen. De effecten zijn nog steeds zichtbaar. Wat goed is gegaan, is dat Vitens en de provincie elkaar snel hebben opgezocht. Vitens wilde meer water winnen en de provincie stond dit toe. Water is immers van levensbelang, aldus de gedeputeerde Ruimte, Water, Wonen, Cultuur en Erfgoed. Maar het kan niet zo zijn dat we de komende jaren meermalen zoveel extra water moeten winnen. En in de tussentijd nietsdoen om minder te verbruiken.

Zuinig zijn op wat de natuur ons geeft

Afgelopen zomer heeft ons volgens Jelle Hannema laten zien dat we anders met ons watersysteem om moeten gaan. Beide partijen voelen die verantwoordelijkheid. Hiervoor gaat zowel Vitens als de provincie het gesprek met de omgeving aan. Maar niet alleen de hoeveelheid water, ook de kwaliteit komt onder druk te staan. Vitens maakt zich hier grote zorgen over. Samen met de provincie wordt gewerkt aan nitraatovereenkomsten met boeren, die daar gelukkig zelf ook het belang van inzien.

Josan Meijers en Jelle Hannema zijn het erover eens: we moeten zuinig zijn op het product dat de natuur ons geeft. Of zoals de directeur van Vitens het zegt: de kwaliteit van het grondwater biedt ons als samenleving de spiegel van de manier waarop wij met ons water omgaan.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.