Wat doet Vitens zelf?

Al jaren is er een stijging te zien van de vraag naar water. Deze stijging kreeg een extra boost door de langdurige hitte van afgelopen zomer. Het waterverbruik steeg vorig jaar ineens met 5% ten opzichte van 2017. Vitens wil natuurlijk water winnen met zo min mogelijk impact op de omgeving. We werken daarom aan klimaatbestendige concepten, waarbij we water dieper oppompen. De waterwinning is dan veerkrachtiger.

 

De oplossing voor de lange termijn vraagt om inzet van alle betrokken partijen, zoals waterschappen, provincies, natuur- land- en tuinbouworganisaties én Vitens. Ook consumenten en bedrijven kunnen bijdragen aan een duurzamer gebruik van water, zodat de groei in vraag niet verder toeneemt.

 

Wat doen wij zelf?

Door de droogte is het belang van waterbesparing binnen Vitens actueler dan ooit. Eerder vroegen we onze klanten wat zij zelf doen op het gebied van water bewaren en besparen. Maar ook Vitens zelf onderneemt verschillende acties om bewust om te gaan met water, van klein tot groot:

 

1. Hergebruik spoelwater

We gebruiken water bij het schoonmaken van filters. Dat is erg belangrijk, maar daar liggen ook kansen voor besparing. Het is namelijk mogelijk dit water opnieuw onze zuivering in te brengen, zodat wij het kunnen zuiveren tot drinkwater. Van dit spoelwater wordt nu een derde deel hergebruikt. We zijn hard bezig dit in 2020 naar 40% te krijgen.

 

2. Zeer beperkt spuien

We spuien (schoonspoelen van leidingen) zo beperkt mogelijk volgens een complexe berekening. Spuien is nodig om de kwaliteit van ons drinkwater hoog te houden.

 

3. Spoelonderbrekers

Op de kantoren van Vitens hebben de toiletten spoelonderbrekers. Een handmatige spoelonderbreker bespaart tot 3 liter per spoelbeurt, ofwel 30%.

 

4. Gesloten productiesysteem

Voor onze productie maken we gebruik van een gesloten systeem, waarbij zo min mogelijk water verloren gaat. Bijkomend voordeel: door het gesloten systeem is het water goed beschermd.

 

5. Waterverlies terugdringen

We zijn aan het onderzoeken in welke gebieden er ongemerkt water uit leidingen wegloopt en hoe we dit kunnen oplossen. Zodra we beter in beeld hebben wat de oorzaken hiervan zijn, zoals bijvoorbeeld leidinglekkages, kunnen we ook oplossingen bedenken. Ons doel is de totale waterverliezen terug te brengen van 6,7% naar 5,5% in 2020.

 

6. Afsluiters bij reparatie

Bij het repareren van leidingbreuken, gebruiken we zo snel mogelijk afsluiters zodat er zo min mogelijk water verloren gaat. Wel goed om te weten, is dat het water dan natuurlijk niet verdwenen is. Het loopt de grond in, waardoor het grondwaterpeil aan wordt gevuld. Desalniettemin willen we het verlies van water voorkomen.

 

7. Waterbewustzijn bij klanten vergroten

Samen met grote bedrijven kijken we of we besparingen in het waterverbruik kunnen realiseren. Ook met onze particuliere klanten willen we graag kijken waar het waterverbruik minder kan. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen en hergebruiken van regenwater en het geven van tips over waterbesparing. Ook zet Vitens een publiekscampagne op rondom waterbesparing.

 

8. Investeren in de infrastructuur

We gaan flink meer investeren. Met deze investeringen zetten we in op de uitbreiding van de vergunnings- en productiecapaciteit. Hiermee zijn we in staat om in extreme klimaatscenario’s de stijgende vraag, ook bij droge zomers, op te kunnen vangen.


De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.