Help mee om lage waterdruk te voorkomen:

sproei niet, vul geen zwembaden, douche zo kort mogelijk, was geen auto, zet wasmachine niet overdag aan. 

1 minuut met Renée van Assema

Vitens maakt drinkwater van grondwater. Dit gebeurt op meer dan honderd locaties in Nederland. Veel van die locaties zijn natuurgebieden. Als ecoloog zet Renée zich in voor een grote biodiversiteit in deze natuurgebieden. Simpel gezegd is de biodiversiteit het aantal verschillende dieren, planten en insecten in een gebied. Al dat leven in een gebied zorgt voor evenwicht, wat helpt met het in stand houden van een gezonde bodem. Een gezonde bodem is ook een schone bodem. Renée legt uit dat regenwater een lange weg aflegt door de bodem, voordat het grondwater wordt. Hoe schoner die bodem is, hoe schoner het grondwater. En dat zorgt ervoor dat Vitens minder energie nodig heeft om van dat grondwater drinkwater te maken.

De “natuurlijke” rollen van Vitens

Vitens ontwikkelde dit jaar een nieuw natuurbeleid. Dit beleid houdt rekening met het natuurlijk inrichten van de wingebieden waar we drinkwater maken. In het nieuwe beleid nemen we vier “natuurlijke” rollen aan:

  1. Watermaker: we winnen water op een duurzame manier.
  2. Bouwer: we werken natuur-inclusief.
  3. Beheerder: we zetten ons in voor het behoud van natuurwaarden en biodiversiteit.
  4. Maatschappelijk partner: we zoeken afstemming met alle partijen die zich in en rondom de waterwingebieden bevinden. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie als Natuurmonumenten.

Vitens als bouwer

Renée werkt mee aan de bouwplannen voor productielocaties. Steeds vaker worden deze natuur-inclusief gebouwd. Dat betekent dat de natuur en het gebouw als het ware samensmelten. Een erg mooi voorbeeld hiervan is de winning Tulle en ’t Waal. Hier wordt een veld met nieuwe drinkwaterputten aangelegd. Renée zegt hierover: “Dat terrein grenst aan een weidevogelgebied. We zijn in overleg gegaan om te kijken hoe we het terrein nét een beetje anders konden inrichten, zodat die weidevogels er ook iets aan hebben. Dat is gelukt.”

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.