Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Van bron tot kraan

Het drinkwater dat bij u uit de kraan stroomt, komt meestal dicht uit de buurt. Uit een waterwingebied in uw omgeving. Vitens pompt het water op uit de grond en zuivert het om er schoon drinkwater van te maken.

Het drinkwater moet ook voldoen aan eisen volgens de wet. Daarom halen we stoffen als kalk, ijzer en mangaan uit het water; dit zijn natuurlijke stoffen die het grondwater opneemt uit de bodem. Het grondwater bevat op de ene plek meer kalk of ijzer dan op de andere. Daarom verschilt de manier waarop Vitens het water zuivert per locatie. Zo levert Vitens overal in Nederland lekker en schoon drinkwater.

Kijk voor Vitens- lesmaterialen op www.kraanwaterschool.nl of op www.watereducatie.nl (inloggen met BRIN nummer van de school)

 

Deel 1 Inleiding

Drinkwater uit eigen bron. Dat is Vitens! Vitens levert het lekkerste drinkwater. Iedere dag weer en overal in haar verzorgingsgebied. 100% betrouwbaar en veilig. We kunnen niet zonder. Goed drinkwater leveren is een vak, waar Vitens voortdurend mee bezig is om dit verder te ontwikkelen. Vitens vindt bovendien dat ieder mens moet kunnen vertrouwen op veilig drinkwater, niet alleen in Nederland, maar ze maakt zich ook sterk voor schoon drinkwater in verschillende ontwikkelingslanden.

Deel 2 Waterwingebieden

Vitens gebruikt vooral grondwater om drinkwater van te maken. De waterputten, waaruit water gewonnen wordt, liggen allemaal in waterwingebieden. Vitens heeft ruim 100 waterwingebieden en zorgt daar goed voor. Dit grondwater was ooit regenwater en is door verschillende grondlagen heen gesijpeld. Deze grondlagen werken als een soort filter. Het water wordt op een diepte van soms wel 100 meter opgepompt en is al heel schoon en zuiver, omdat we het uit een natuurlijke bron halen.

Deel 3 Oppompen

Wij gebruiken per persoon gemiddeld 128 liter water per dag. Daarom pompt Vitens ieder jaar wel 350 miljoen m3 water uit de grond. Dat is te vergelijken met 350.000 zwembaden. Het water wordt opgepompt uit diepe winputten. Maar voordat we het kunnen drinken, gaat dit water naar de productiebedrijven om daar te worden gezuiverd.

Deel 4 Zuiveren

Als het water net is opgepompt, is het al best schoon, maar het smaakt nog niet lekker. In de productiebedrijven van Vitens wordt van het grondwater lekker drinkwater gemaakt. We zien in productiebedrijf Spannenburg hoe dat gebeurt en welke processen er nodig zijn voordat het water aan de klanten van Vitens geleverd mag worden.

Deel 5 Recycling

In grondwater zit onder meer kalk, ijzer en mangaan. Na het zuiveren blijven deze reststoffen over om te worden gerecycled. IJzerslib gaat bijvoorbeeld naar de rioolwaterzuiveringbedrijven als middel tegen stankverdrijving en de kalkkorrels worden hergebruikt als grondstof in de glas- en betonindustrie. Vitens is voortdurend bezig om drinkwater te maken en wil daarbij zo min mogelijk afvalstoffen overhouden.

Deel 6 Waterleidingnet

In het gebied waar Vitens voor drinkwater zorgt, ligt onder de grond een waterleidingnet van maar liefst 47.500 km. Dit wijdvertakte netwerk zorgt ervoor dat in alle huizen, scholen en bedrijven drinkwater geleverd wordt. Dit leidingnet moet onderhouden en regelmatig gereinigd worden. Een watermeter laat zien hoeveel water een klant verbruikt.

Deel 7 Watervoorraad

Op de ene dag is meer drinkwater nodig dan op een andere dag, maar drinkwater moet er altijd zijn. Als er extra veel water wordt gevraagd, wil Vitens ook kunnen leveren. Daarom worden in enorme tanks en voorraadkelders grote hoeveelheden gezuiverd drinkwater opgeslagen. Vitens zorgt bovendien voor een constante druk op de kranen. Hiervoor worden drukpompen ingezet. Ook is er nog een aantal watertorens in gebruik.

Deel 8 Vies water

Al het water dat we gebruikt hebben, van de WC, douche en het water van de wasmachine en vaatwasser bijvoorbeeld, stroomt het riool in. Via een rioolbuis stroomt dit afvalwater naar een rioolzuiveringsinstallatie. In een aantal stappen wordt dit vieze rioolwater gezuiverd. Het wordt schoon genoeg gemaakt om het in de rivier te laten stromen.

Deel 9 Kwaliteitscontrole

Iedere dag worden door medewerkers van Vitens honderden watermonsters genomen. Dat monster nemen gebeurt bij iedere stap in het drinkwaterproces van bron tot kraan. Dagelijks worden deze watermonsters bij het laboratorium in Leeuwarden ingeleverd. Hier wordt het water gecontroleerd met de aller-modernste en betrouwbaarste meettechnieken. Op de flesjes zit een barcode, die gescand wordt en waardoor men in het lab precies weet waarop dit monster onderzocht moet worden. Bijna altijd is de kwaliteit van het water in orde, maar zelfs bij de minste afwijking van de wettelijke normen, grijpt Vitens direct in. Onze gezondheid staat altijd voorop!

Deel 10 Klantenservice

De klantenservice helpt bij vragen over water en aansluitingen. Hier komen ook de telefoontjes binnen als er storingen zijn. We proberen dan snel voor een oplossing te zorgen. Storingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan als een graafmachine een ondergrondse waterleiding kapot trekt, maar ook in huis kan er een storing zijn bv doordat een leiding bevroren is of de hoofdkraan niet goed werkt, waardoor je het water niet kunt afsluiten. Als er problemen zijn, trekt de storingsdienst met speciale servicebusjes erop uit. Ze staan 24 uur per dag paraat om spoedreparaties aan het leidingnet te verrichten. Onze monteurs hebben een track en trace-systeem, waarmee we kunnen zien welke monteur het dichtst bij de storing is. Hierdoor kunnen we heel snel helpen.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.