Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Ruimtelijk beschermen van strategische waterleidingen

Drinkwater wordt niet alleen door Vitens gemaakt, maar ook via 50.000 kilometer waterleidingen thuis bij klanten afgeleverd. Jaarlijks investeert Vitens ruim honderd miljoen euro in de aanleg en het onderhoud van haar leidingnet.

Wij zien dan ook graag dat gemeenten deze leidingen ruimtelijk beschermen. Het wordt hierdoor breed bekend waar leidingen liggen, in het bijzonder de transport- en hoofdleidingen. Dit heeft een aantal grote voordelen:

  • Er kan beter rekening gehouden worden met de drinkwaterleidingen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Verlegging van leidingen is vanwege ruimtedruk in toenemende mate moeizaam en duur. Eenmaal in de grond is het uit oogpunt van maatschappelijke kosten gewenst dat leidingen zo lang mogelijk ongestoord kunnen liggen. Daarvoor is het voor de grote doorgaande transportleidingen van belang dat daar in ruimtelijke planvorming rekening mee gehouden wordt. Door de leidingen te ruimtelijke te beschermen (bijvoorbeeld als leidingstroken in omgevingsplannen ) kunnen onnodige veiligheidsrisico’s worden voorkomen. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over (de timing van) onderhoud van het leidingnetwerk.
  • Een derde van de lekkages in waterleidingen worden veroorzaakt door graafwerkzaamheden door derden. Dit betekent veel onnodige dure reparaties en overlast voor onze klanten. Door het instellen van ruimtelijke bescherming boven transport- en hoofdleidingen wordt het voor iedereen duidelijk waar waterleidingen liggen en kan voorkomen worden dat leidingen onnodig beschadigd raken.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.