Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Energietransitie

Er wordt steeds vaker naar de (diepe) ondergrond gekeken om een belangrijke rol te spelen in de energietransitie. Warmte-koudeopslagsystemen en geothermie hebben een groen imago en zijn volop in ontwikkeling. Toch brengen deze systemen risico’s met zich mee voor de kwaliteit van het grondwater. De belangrijkste risico’s op een rij:

  1. Bij gebruik van aard- en bodemwarmtesystemen wordt gebruik gemaakt van boringen. Deze boringen gaan door de kleilagen heen die ons kwetsbare grondwater beschermen. Gaten in de beschermende laag betekent dat verontreinigingen ons grondwater kunnen bereiken, waardoor het niet meer voor de drinkwaterproductie gebruikt kan worden.
  2. Daarbij wordt bij het gebruik van sommige aard- en bodemwarmtesystemen verschillende vervuilende vloeistoffen gebruikt, zoals glycoloplossing (ook wel bekend als antivries). Het gevaar bestaat dat deze vloeistoffen lekken in het grondwater, waardoor deze vervuild raakt en ongeschikt wordt voor de drinkwaterproductie.
  3. Door het warme water wat voor de leidingen van aard- en bodemwarmtesystemen loopt bestaat de kans dat ons grondwater opwarmt. Dit heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

Maatwerk en samenwerking

De risico’s van aard- en bodemwarmtesystemen verschillen per systeem en per locatie. Het rijk verbiedt geothermie in de meest kwetsbare drinkwatergebieden. Voor warmte-koude opslagsystemen gelden een aantal beperkingen vanuit de provincie, maar is de gemeente voor een groot deel aan zet. Het is daarom van belang dat gemeenten een afweging maken als het gaat om de inzet van bodemwarmte als alternatieve energiebron en het beschermen van het grondwater voor een veilige drinkwaterproductie. Vitens werkt graag met gemeenten samen voor een zo optimaal mogelijke invulling van beide maatschappelijke functies.

Kansen voor verduurzaming

Naast de zoektocht naar duurzamere alternatieven voor de energievoorziening kunnen gemeenten ook veel bereiken door de vergroening van het stedelijk gebied. Meer groen zorgt naast CO2 opslag ook voor een betere luchtvochtigheid en een daling van de temperatuur (voorkomen hittestress) waardoor minder energieverbruik noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het stimuleren van de aanleg van groene daken, groene schoolpleinen en het vergroenen van woonwijken.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.