Op dit moment heeft Vitens alle niet-urgente werkzaamheden achter de voordeur stopgezet.

 Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk lossen we acute storingen en lekkages altijd op.

Meer informatie

Bevoegd gezag bodem

Op dit moment zijn de provincies en een aantal gemeenten bevoegd gezag bodem volgens de Wet bodembescherming (Wbb). Met de Omgevingswet verplaatst het bevoegd gezag bodem naar de gemeenten. Dit betekent onder andere dat de gemeente zorg moet dragen voor saneringen van verontreiniging.

Het is voor een veilige drinkwatervoorziening van belang te concretiseren hoe wordt omgegaan met bodemverontreinigingen en saneringen in bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden. Vitens denkt in dit proces graag met gemeenten mee.

De website Vitens.com werkt het best met cookies. Hiermee verbeteren wij de website en onze service. Meer info: privacy statement.